Beroep misdaadjournalist

Misdaadjournalisten onderzoeken en schrijven artikels over criminele gebeurtenissen voor kranten, tijdschriften, televisie en andere media. Zij nemen interviews af en wonen rechtszittingen bij.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Redactionele normen

  Richtsnoeren voor het omgaan met, en het brengen van nieuws over privacy, kinderen en de dood op basis van onpartijdigheid en andere normen.

 • Spelling

  De regels inzake de wijze waarop woorden worden gespeld.

 • Grammatica

  De verzameling structurele regels betreffende de samenstelling van zinsdelen, zinnen en woorden in een bepaalde natuurlijke taal.

 • Strafrecht

  De wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die van toepassing zijn op de strafbaarstelling van overtreders.

 • Gesprekstechnieken

  Technieken om mensen informatie te laten verstrekken door hen op de juiste manier de juiste vragen te stellen en hen op hun gemak te stellen.

 • Schrijftechnieken

  De verschillende technieken om een verhaal te schrijven, zoals de beschrijvende, overtuigende, eerste persoon enzovoort.

 • Wetgeving inzake auteursrecht

  Wetgeving die de bescherming van de rechten van de oorspronkelijke auteurs op hun werk beschrijft, en die de wijze beschrijft waarop anderen gebruik kunnen maken van deze werken.

 • Gerechtelijke procedures

  De voorschriften die van kracht zijn tijdens het onderzoek van een rechtszaak en tijdens een rechtszitting, en van de wijze waarop deze gebeurtenissen zich voordoen.

Vaardigheden

 • Personen interviewen

  Mensen interviewen in verschillende omstandigheden.

 • Teksten evalueren naar aanleiding van feedback

  Werk bewerken en aanpassen naar aanleiding van opmerkingen van collega’s en uitgevers.

 • Specifieke schrijftechnieken gebruiken

  Schrijftechnieken gebruiken afhankelijk van het soort medium, het genre en het verhaal.

 • Informatiebronnen raadplegen

  Relevante informatiebronnen raadplegen om inspiratie op te doen, meer te leren over bepaalde onderwerpen en achtergrondinformatie te verkrijgen.

 • Grammatica- en spellingsregels toepassen

  De regels voor spelling en grammatica toepassen en ervoor zorgen dat er consistentie is in de teksten.

 • Onderwerpen bestuderen

  Doeltreffend onderzoek verrichten naar relevante onderwerpen om voor verschillende doelgroepen beknopte informatie te kunnen verstrekken. Het onderzoek kan betrekking hebben op boeken, tijdschriften, internet en/of mondelinge besprekingen met goed geïnformeerde personen.

 • Nieuws volgen

  De actualiteit volgen in de politiek, economie, social communities, culturele sectoren, internationaal en in de sport.

 • Ethische gedragscode van journalisten volgen

  De ethische gedragscode van journalisten volgen, bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting, recht op weerwoord en objectiviteit.

 • Tegen een deadline schrijven

  Strakke deadlines plannen en respecteren, vooral voor theater-, scherm- en radioprojecten.

 • Deelnemen aan redactievergaderingen

  Deel nemen aan vergaderingen met collega-redacteurs en journalisten om mogelijke onderwerpen te bespreken en de taken en werklast te verdelen.

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

  Mensen in een professionele context bereiken en ontmoeten. Raakvlakken zoeken en uw contacten gebruiken in het belang van beide partijen. De mensen in uw persoonlijke professionele netwerk volgen en op de hoogte blijven van hun activiteiten.

 • Gerechtelijke procedures registreren

  Alle gegevens registreren die nodig zijn voor het goed bijhouden van gegevens tijdens rechtszittingen, zoals de aanwezigen, de zaak, het overgelegde bewijsmateriaal, de opgelegde straf en andere belangrijke zaken die ter terechtzitting zijn aangevoerd.

 • Contacten leggen om de nieuwsstroom op peil te houden

  Contacten leggen om de nieuwsstroom op peil te houden, bijvoorbeeld politie en hulpdiensten, gemeenteraad, gemeenschapsgroepen, gezondheidstrusts, persvoorlichters van verschillende organisaties, het grote publiek, enz.

 • Op de hoogte blijven van sociale media

  Rekening houden met de trends en mensen op sociale media zoals Facebook, Twitter en Instagram.

Optionele kennis en vaardigheden

persoonlijke financiën beheren foto's bewerken beeldbewerking uitvoeren telefonisch communiceren juistheid van informatie controleren instructies van de regisseur ter plaatse volgen literatuuradministratie beheren desktoppublishingtechnieken toepassen digitale bewegende beelden bewerken vraaggesprekken documenteren geschreven inhoud aanbieden negatieven bewerken krantenkoppen schrijven audiobewerkingssoftware eigen teksten promoten mediawet opgenomen geluid bewerken multimediasystemen vragen stellen op evenementen uitspraaktechnieken video's bewerken onderschriften schrijven tekst proeflezen online nieuwsinhoud creëren presenteren tijdens live-uitzendingen zich aanpassen aan het type media ordehandhaving desktoppublishing diplomatisch zijn ict-softwarespecificaties artikelen herschrijven

Source: Sisyphus ODB