Beroep mud logger

Mud loggers analyseren de boorvloeistoffen nadat ze zijn geboord. Zij analyseren de vloeistoffen in een laboratorium. Mud loggers bepalen de positie van koolwaterstoffen met betrekking tot de diepte. Zij monitoren ook het aardgas en identificeren de lithologie.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Chemie

  De samenstelling, structuur en eigenschappen van stoffen en de processen en veranderingen die ze ondergaan; het gebruik van verschillende chemicaliën en hun interacties, productietechnieken, risicofactoren en verwijderingsmethoden.

 • Chemische processen

  De relevante chemische processen die bij vervaardiging worden gebruikt, zoals zuiveren, scheiden, emulgeren en dispergeren.

 • Geologie

  Vaste aarde, steensoorten, structuren en processen waarbij deze worden gewijzigd.

 • Aardgas

  De diverse facetten van aardgas: winning, verwerking, bestanddelen, toepassingen, milieufactoren enz.

Vaardigheden

 • Oliemonsters nemen

  Monsters van petroleumproducten verzamelen door ontluchtingskleppen te bedienen; containers in tanks plaatsen om monsters te nemen.

 • Productierapporten schrijven

  Tijdig opstellen en vervolledigen van schakelschema’s en productieverslagen.

 • Tests op bodemmonsters uitvoeren

  Analyseren en testen van bodemmonsters; de gaschromatografie bepalen en relevante isotopen- en koolstofinformatie bepalen; de viscositeit bepalen.

 • Oliemonsters testen

  Analyseren van oliemonsters om eigenschappen zoals consistentie, textuur, viscositeit of concentratie te bepalen. Bedienen van meetinstrumenten zoals pH-meters, hydrometers en viscometers.

 • Geochemische monsters onderzoeken

  De laboratoriummonsters analyseren met behulp van apparatuur zoals spectrometers, gaschromatografen, microscopen, microsondes en koolstofanalysatoren. Het bepalen van de leeftijd en de kenmerken van milieumonsters zoals mineralen, steen of bodem.

 • Monsters op verontreinigende stoffen testen

  De concentraties van verontreinigende stoffen meten binnen de monsters. De luchtverontreiniging- of gasstroom in industriële processen berekenen. Potentiële veiligheids- of gezondheidsrisico’s, zoals straling, in kaart te brengen.

 • Monsters voorbereiden voor tests

  Monsters nemen en voorbereiden voor het testen, de representativiteit ervan controleren, bias en de mogelijkheid van toevallige of opzettelijke besmetting vermijden. Zorgen voor een duidelijke nummering, etikettering en registratie van de monstergegevens, zodat de resultaten nauwkeurig kunnen worden afgestemd op het oorspronkelijke materiaal.

 • Een computer gebruiken

  Gebruiken van computerapparatuur of digitale apparaten om de kwaliteitscontrole, het gegevensbeheer en de communicatie te vergemakkelijken. De instructies van een computerprogramma volgen, computerbestanden of documenten aanmaken.

 • Veilig met chemicaliën werken

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen om chemische producten op te slaan, te gebruiken en te verwijderen.

 • Monstertests uitvoeren

  Onderzoeken en tests uitvoeren op voorbereide monsters, elke mogelijkheid van accidentele of opzettelijke besmetting tijdens de testfase vermijden. De bemonsteringsapparatuur bedienen in overeenstemming met de parameters van het ontwerp.

 • Monsters nemen

  Apparatuur instellen en bedienen om water-, gas- of bodemmonsters te nemen voor tests.

 • Gegevensanalyses uitvoeren

  Gegevens en statistieken verzamelen voor test- en evaluatiedoeleinden om beweringen en patroonvoorspellingen te genereren, met als doel nuttige informatie te ontdekken in een besluitvormingsproces.

 • Apparatuur volgen

  Meetapparatuur controleren houdt in dat meters, wijzerplaten of beeldschermen nodig zijn om ervoor te zorgen dat een machine werkt.

Optionele kennis en vaardigheden

risico's beoordelen die takelactiviteiten met zich meebrengen problemen oplossen adviseren over geologie voor delfstofwinning zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving

Source: Sisyphus ODB