Beroep museoloog

Museologen verrichten en/of beheren het curatorwerk en het voorbereidende en administratieve werk in algemene musea, opslagplaatsen voor onderzoekscollecties, botanische tuinen, kunstgalerijen, collecties schone kunsten, aquaria of soortgelijke gebieden met collecties van natuurlijk, historisch en antropologisch materiaal met een educatief, wetenschappelijk of esthetisch doel, en verrichten indien nodig andere aanverwante taken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Software voor collectiebeheer

  Vertrouwd zijn met gespecialiseerde software voor collectiebeheer die wordt gebruikt om de collectie van een museum te documenteren en te registreren.

 • Museumdatabases

  De tools en processen voor het werken met museumdatabases.

 • Kunstcollecties

  De verscheidenheid aan schilderijen, beeldhouwwerken, prenten, tekeningen en andere werken die collecties vormen in een museum, en toekomstige nieuwe collecties die interessant zijn voor een museum of kunstgalerij.

Vaardigheden

 • Communiceren in het Engels op competent gebruiksniveau

  Competent Engels gebruiken; R351 verwijst naar niveau C1 in het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen (CEFR).

 • Een collectie bestuderen

  De oorsprong en de historische betekenis van collecties onderzoeken en traceren, en inhoud archiveren.

 • Museumcollecties documenteren

  Registrators houden zich bezig met het documenteren en registreren van museumcollecties. ‘Documenteren’ betekent onder meer informatie bijhouden over de toestand, oorsprong en materialen van een voorwerp en over alle bewegingen van het voorwerp binnen het museum zelf of wanneer het in bruikleen wordt gegeven.

 • Lezingen geven

  Lezingen geven aan verschillende groepen.

 • Collectiecatalogi bijhouden

  Artikelen in de collectie beschrijven, inventariseren en classificeren.

 • Projecten voor het behoud van historisch erfgoed leiden

  Toezicht houden op beschermings- en restauratieprojecten van het cultureel erfgoed. Gebruik maken van uw expertise om ervoor te zorgen dat het project soepel verloopt.

 • Toezicht houden op de museumomgeving

  De omgevingsomstandigheden van een museum controleren en noteren, voor wat betreft de opslag evenals de tentoonstellingsfaciliteiten. Zorg ervoor dat een aangepast en stabiel klimaat wordt gegarandeerd.

 • Leenvoorwerpen selecteren

  Selecteren van exemplaren voor tentoonstellingsuitleen.

 • Museumarchieven bijhouden

  Het bijhouden van actuele museumarchieven die voldoen aan de museumnormen.

 • Speciale bezoekers begeleiden

  Optreden als begeleider voor speciale bezoekers en groepen.

 • Met specialisten van culturele ontmoetingsplaatsen werken

  Een beroep doen op de competentie van andere professionals en specialisten, van binnen en buiten de organisatie, om bij te dragen aan activiteiten en documenten om de toegang van het publiek tot collecties en exhibities te verbeteren.

 • Tentoonstellingsprogramma's voorbereiden

  Werken aan tentoonstellingsprogramma's en conceptteksten schrijven.

 • Analyseresultaten rapporteren

  Onderzoeksdocumenten opstellen of presentaties geven om de resultaten van een uitgevoerd onderzoeks- en analyseproject te rapporteren, met vermelding van de analyseprocedures en -methoden die tot de resultaten hebben geleid, alsmede mogelijke interpretaties van de resultaten.

 • Raad geven over aanwinsten

  Onderzoek doen naar aankoopopties, deze vergelijken en advies geven.

 • ICT-middelen gebruiken om arbeidstaken op te lossen

  Het vermogen om ICT-middelen te kiezen en te gebruiken om daarmee samenhangende taken op te lossen

Optionele kennis en vaardigheden

culturele verschillen op het vlak van tentoonstellingen respecteren contacten leggen met culturele partners projectinformatie over tentoonstellingen verstrekken tentoonstellingen presenteren artistiek team leiden projectbeheer uitvoeren

Source: Sisyphus ODB