Beroep nieuwslezer

Nieuwsankers presenteren nieuwsberichten op de radio en op televisie. Zij introduceren vooraf opgenomen nieuwsberichten en berichten die door liveverslaggevers worden gebracht. Nieuwsankers zijn vaak mensen met een journalistieke opleiding.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Redactionele normen

  Richtsnoeren voor het omgaan met, en het brengen van nieuws over privacy, kinderen en de dood op basis van onpartijdigheid en andere normen.

 • Audiovisuele uitrusting

  De kenmerken en het gebruik van verschillende tools die de gezichts- en gehoorzintuigen stimuleren.

 • Gesprekstechnieken

  Technieken om mensen informatie te laten verstrekken door hen op de juiste manier de juiste vragen te stellen en hen op hun gemak te stellen.

 • Grammatica

  De verzameling structurele regels betreffende de samenstelling van zinsdelen, zinnen en woorden in een bepaalde natuurlijke taal.

 • Uitspraaktechnieken

  De uitspraaktechnieken om naar behoren en begrijpelijkerwijs woorden uit te spreken.

 • Zangtechnieken

  De verschillende technieken voor het correct gebruiken van uw stem zonder deze uit te putten of schade te berokkenen bij het veranderen van spraak in toon en in volume.

 • Spelling

  De regels inzake de wijze waarop woorden worden gespeld.

 • Ademhalingstechnieken

  De diverse technieken voor beheersing van stem, lichaam en zenuwen door middel van de ademhaling.

Vaardigheden

 • Presenteren tijdens live-uitzendingen

  Live aanwezig zijn op politieke, economische, culturele, sociale, internationale of sportevenementen, of een live-uitzending verzorgen.

 • Nieuws volgen

  De actualiteit volgen in de politiek, economie, social communities, culturele sectoren, internationaal en in de sport.

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

  Mensen in een professionele context bereiken en ontmoeten. Raakvlakken zoeken en uw contacten gebruiken in het belang van beide partijen. De mensen in uw persoonlijke professionele netwerk volgen en op de hoogte blijven van hun activiteiten.

 • Aanpassen aan veranderende situaties

  Benadering van situaties aanpassen op basis van onverwachte en plotselinge wijzigingen in de behoeften, het humeur of de trends van mensen; strategieën veranderen, improviseren en op natuurlijke wijze zich aanpassen aan die omstandigheden.

 • Informatiebronnen raadplegen

  Relevante informatiebronnen raadplegen om inspiratie op te doen, meer te leren over bepaalde onderwerpen en achtergrondinformatie te verkrijgen.

 • Vooraf opgestelde teksten lezen

  Lezen van teksten, geschreven door anderen of door uzelf, met de juiste intonatie en animatie.

 • Personen interviewen

  Mensen interviewen in verschillende omstandigheden.

 • Nauw samenwerken met nieuwsteams

  Nauw samenwerken met nieuwsteams, fotografen en redacteurs.

 • Tekst onthouden

  Onthouden van uw rol in een uitvoering of uitzending, of het nu gaat om tekst, beweging of muziek.

Optionele kennis en vaardigheden

deelnemen aan redactievergaderingen geluidsapparatuur opstellen juistheid van informatie controleren improviseren werken met een stemcoach nieuwsanalyse grammatica- en spellingsregels toepassen debatten modereren geluidsapparatuur bedienen tekst proeflezen ontspannen houding aannemen fotografie artikelen herschrijven diplomatisch zijn verlichtingstechniek mediawet tegen een deadline schrijven video's bewerken verhalen natrekken digitale bewegende beelden bewerken

Source: Sisyphus ODB