Beroep notaris

Notarissen zorgen ervoor dat officiële documenten zoals verklaringen, certificaten, contracten, akten en aankoopdocumenten authentiek en wettelijk zijn. Zij onderzoeken de documenten, zijn getuige van de ondertekening ervan en waarmerken ze. Zij nemen eden af, bevestigen verklaringen en stellen andere notariële handelingen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Constitutioneel recht

  De voorschriften inzake de fundamentele beginselen of gevestigde precedenten die van toepassing zijn op een staat of een organisatie.

 • Publiekrecht

  Het deel van het recht dat de betrekkingen tussen particulieren en de overheid regelt en dat de betrekkingen tussen particulieren regelt die rechstreeks van belang zijn voor de samenleving.

 • Burgerlijk recht

  De regels en de toepassingen ervan die worden gebruikt in geschillen tussen verschillende partijen.

 • Eigendomsrecht

  De wet- en regelgeving die alle verschillende manieren regelt voor het omgaan met eigendom, zoals de soorten eigendom, de afhandeling van eigendomsgeschillen en de regels inzake eigendomscontracten.

 • Contractenrecht

  Het gebied van de rechtsbeginselen die van toepassing zijn op schriftelijke overeenkomsten tussen partijen met betrekking tot het verkeer van goederen of diensten, met inbegrip van contractuele verplichtingen en opzegging.

Vaardigheden

 • Wet interpreteren

  Interpretatie van de wet tijdens het onderzoek van een zaak om de juiste procedures voor de behandeling van de zaak, de specifieke status van de zaak en de betrokken partijen, de mogelijke resultaten en de wijze waarop de beste argumenten voor het gunstigste resultaat kunnen worden gepresenteerd, te kunnen presenteren.

 • Besprekingen met klanten voeren in verband met juridische diensten

  Klanten ontmoeten, interviewen en adviseren om hun behoeften in verband met juridische aangelegenheden te kennen en een samenwerking tot stand te brengen gebaseerd op de specialisatie van het beroeps- of advocatenkantoor.

 • Verklaringen afnemen

  Verklaringen afnemen en de waarheidsgetrouwheid bevestigen van de schriftelijke beëdigde verklaringen die vrijwillig door natuurlijke personen worden afgelegd.

 • Eden afnemen

  Eden afnemen om te beloven dat de feiten waar zijn om in rechte op te treden.

 • Documenten waarmerken

  Officiële documenten waarmerken, om ervoor te zorgen dat hun samenstelling en de wijze waarop zij zijn ondertekend en geofficialiseerd zijn, in overeenstemming zijn met de voorschriften, en dus de authenticiteit en de bevoegdheid van het document vaststellen.

 • Officiële documenten verstrekken

  Het afgeven en certificeren van officiële documenten aan nationale burgers en vreemdelingen, zoals paspoorten en certificaten.

 • Officiële documenten controleren

  Controleren van de officiële documenten van een persoon, zoals rijbewijzen en identificatie, om de naleving van de wettelijke voorschriften te waarborgen en om personen te identificeren en te beoordelen.

 • Ondertekening van documenten bijwonen

  De viering en ondertekening van juridisch bindende documenten in acht nemen en bevestigen.

Optionele kennis en vaardigheden

zorgen voor juridische legitimiteit voor de overdracht van activa intellectueeleigendomsrecht administratieve taken uitvoeren overdracht commerciële invoer-/uitvoerdocumentatie maken vastgoedmarkt juridisch onderzoek zakelijke overeenkomsten sluiten documentatie die verband houdt met het werk archiveren gerechtelijke procedures internationale in- en uitvoerbepalingen contracten beheren huwelijken voltrekken volmachten gebruiken technische communicatievaardigheden toepassen juridische terminologie vergaderingen regelen officiële overeenkomsten bewerkstelligen leiding geven aan personeel juridisch advies geven handgebaren juridische documenten herzien akten registreren documenten van hypotheekleningen onderzoeken hypotheekleningen soorten eedaflegging

Source: Sisyphus ODB