Beroep octrooi-ingenieur

Octrooi-ingenieurs adviseren ondernemingen over verschillende aspecten van het intellectuele-eigendomsrecht. Zij analyseren uitvindingen en onderzoeken het economisch potentieel ervan. Zij gaan na of er al octrooirechten zijn verleend voor een uitvinding en controleren of deze rechten niet zijn aangetast of geschonden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Juridische terminologie

  De speciale termen en zinnen die in juridische zaken wordt gebruikt.

 • Intellectueeleigendomsrecht

  De regelgeving met betrekking tot de rechten die producten van het intellect beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Marktanalyse

  Het gebied van de marktanalyse en het onderzoek en de specifieke onderzoeksmethoden daarvan.

 • Marktonderzoek

  De processen, technieken en doeleinden die de eerste stap vormen voor de ontwikkeling van marketingstrategieën, zoals het verzamelen van informatie over klanten en de definitie van segmenten en streefdoelen.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Patenten

  De exclusieve rechten die een soevereine staat voor een beperkte periode verleent voor de uitvinding van een uitvinder in ruil voor de openbaarmaking van de uitvinding.

 • Financiële analyse

  Het proces van het beoordelen van de financiële mogelijkheden, de middelen en de status van een organisatie of persoon door het analyseren van financiële overzichten en verslagen om goed geïnformeerde zakelijke of financiële beslissingen te kunnen nemen.

Vaardigheden

 • Juridisch advies geven

  Advies geven aan cliënten om ervoor te zorgen dat hun acties in overeenstemming zijn met de wet en het meest gunstig zijn voor hun situatie en specifieke geval, zoals het verstrekken van informatie, documentatie of advies over de door een cliënt te volgen aanpak als hij/zij gerechtelijke stappen wenst te nemen of er tegen hem/haar gerechtelijke stappen worden ondernomen.

 • Zorgen voor de toepassing van wetten

  Ervoor zorgen dat de wetten worden nageleefd en wanneer zij worden geschonden, dat de juiste maatregelen worden genomen om de naleving van de wet en de rechtshandhaving te waarborgen.

 • Octrooischetsen opstellen

  Een nauwkeurige omschrijving opstellen van de uitvinding in juridische termen.

 • Advies geven over uitvindingen

  Adviseren van uitvinders en fabrikanten of hun uitvindingen geoctrooieerd zullen worden door te onderzoeken of de uitvinding nieuw, innovatief en levensvatbaar is.

 • Argumenten overtuigend aanbrengen

  Argumenten presenteren tijdens onderhandelingen of debatten, of deze schriftelijk opmaken, op een overtuigende manier om de meeste steun te krijgen voor de zaak die de spreker of schrijver vertegenwoordigt.

 • Financieel risico analyseren

  Risico's identificeren en analyseren die een financiële impact kunnen hebben op een organisatie of individu, zoals krediet- en marktrisico's, en oplossingen voorstellen om deze risico's te dekken.

Optionele kennis en vaardigheden

technische teams coördineren een computer gebruiken machinebouw aandacht voor details conflicten hanteren juridisch onderzoek communicatie ontwerpbeginselen juridische argumenten geven handelsmerken civiele techniek technische communicatievaardigheden toepassen octrooien aanvragen eigenschappen van producten technische ontwerpen aanpassen projectbeheer samenwerken met ingenieurs beginselen van projectbeheer advies geven over handelsmerken technische expertise leveren optreden als bedrijfsambassadeur ondernemingsbeleid

Source: Sisyphus ODB