Beroep oenoloog

Oenologen volgen het volledige wijnbereidingsproces en houden toezicht op de werknemers in wijnmakerijen. Zij houden toezicht op en coördineren de productie om de kwaliteit van de wijn te waarborgen en geven ook advies door de waarde en de indeling van de geproduceerde wijnen te bepalen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Soorten wijn

  De grote verscheidenheid aan wijnen, met inbegrip van de verschillende soorten, regio’s en de bijzondere eigenschappen van elke wijn. Het proces achter de wijn, waaronder de keuze van druivenrassen, fermentatieprocessen en de soorten gewassen die tot het eindproduct hebben geleid.

 • Wijn mengen

  Mengprocessen van wijn waarbij gekeken wordt naar factoren die de wijze waarop wijn door de proever wordt ervaren, beïnvloeden en waarbij alles wordt weggewerkt wat een objectieve toetsing in de weg kan staan.

 • Voedsel- en drankenindustrie

  De respectieve industrie en de processen die verband houden met de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, zoals grondstoffenselectie, verwerking, verpakking en opslag.

 • Biotechnologie

  De technologie die biologische systemen, organismen en celcomponenten gebruikt, wijzigt of bruikbaar maakt om nieuwe technologieën en producten voor specifieke toepassingen te ontwikkelen.

 • Gistingsproces van wijn

  Proces van gisting van wijn, dat de verschillende stappen die moeten worden gevolgd, het tijdsverloop en de parameters van het product omvat.

 • Methoden voor kwaliteitsgarantie

  Kwaliteitsgarantiebeginselen, standaardvereisten en de reeks processen en activiteiten die worden gebruikt voor het meten, controleren en waarborgen van de kwaliteit van producten en processen.

 • Productieprocessen van wijnmakerijen

  Productieprocessen van wijnmakerijen en veiligheidseisen. Wijnbereidingsprincipes. Engineering en flowprocestechnologie (pompen en slangen).

 • Druivensoorten

  Druivensoorten en de wijnen die daarmee kunnen worden geproduceerd. Specificaties tijdens de gisting en behandeling van het sap tijdens het proces.

 • Pathogene micro-organismen in voedingsmiddelen

  De identificatie en kenmerken van pathogene micro-organismen in voedsel en de adequate preventiemethoden om de reproductie ervan in voedingsmiddelen af te remmen.

 • Gistingsproces van dranken

  Gistingsprocessen waarbij suiker omgezet wordt in alcohol, gassen en zuren. 

 • Financiële draagkracht

  Financiële verrichtingen zoals berekeningen, kostenramingen, begrotingsbeheer waarbij rekening wordt gehouden met relevante commerciële en statistische gegevens, zoals gegevens over materialen, leveringen en mankracht.

 • Filterprocessen bij dranken

  Veilige en economische methode om onzuiverheden uit levensmiddelen te verwijderen en de houdbaarheid ervan te verlengen. Het belang van de controle van de verontreiniging en hoe het bijdraagt tot een product van hogere kwaliteit, een aanzienlijke vermindering van het afval en een minimum aan productbederf.

 • Wijneigenschappen

  De oorsprong en kenmerken van internationale wijnen.

Vaardigheden

 • Kleurverschillen aangeven

  Verschillen tussen kleuren identificeren, zoals kleurschakeringen.

 • Wijnverkoop beheren

  Alle aspecten van de verkoop van wijn beheren. Via telefoon en e-mail met leden communiceren. Een passende opvolging uitvoeren om wijnverkoop te realiseren.

 • Helpen bij botteling

  Wijn bereiden voor het bottelen. Helpen bij het bottelen en kurken.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Voorraad in de wijnkelder beheren

  Beheren van de voorraad van wijnkelders met het oog op veroudering en vermenging.

 • Normen voor productiefaciliteiten vaststellen

  Zorgen voor een hoog niveau van veiligheid en kwaliteit van de voorzieningen, systemen en het gedrag van de werknemers. Ervoor zorgen dat de procedures en auditnormen worden nageleefd. Ervoor zorgen dat de machines en apparaten in de productie-installatie geschikt zijn voor hun taak.

 • Wijn op gepaste wijze opslaan

  Een goede manier om de verschillende soorten wijnen op te slaan.

 • Flessen voor verpakking controleren

  Flessen voor verpakking controleren. Procedures voor het testen van flessen toepassen om na te gaan of de fles geschikt is voor het gebruik van levensmiddelen en dranken. De juridische of bedrijfsvoorschriften voor het bottelen volgen.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Monsters van voedingsmiddelen en dranken analyseren

  Onderzoeken of voedsel of dranken veilig zijn voor menselijke consumptie. De juiste niveaus van de belangrijkste ingrediënten en de juistheid van de vermeldingen op het etiket en de aanwezige hoeveelheden nutriënten verifiëren. Ervoor zorgen dat monsters van levensmiddelen en dranken aan specifieke normen of procedures voldoen.

 • Proces van wijnproductie volgen

  Dankzij een goed inzicht en ervaring in de productie van wijn, is hij/zij in staat om het hele proces te overzien. Deze helicopterview stelt hem/haar in staat beslissingen te nemen en werknemers te begeleiden bij het tot stand brengen van een uitstekende wijn.

 • Machines voor de wijnproductie bedienen

  Machines, toestellen en speciale apparatuur voor de productie van wijn bedienen. Zorg dragen voor het onderhoud en de uitvoering van preventieve maatregelen ten behoeve van de machine, teneinde de bruikbaarheid te waarborgen.

 • Pasteurisatieprocessen uitvoeren

  Procedures voor het pasteuriseren van levensmiddelen en dranken volgen en toepassen. De eigenschappen van de te pasteuriseren producten erkennen en de procedures dienovereenkomstig aanpassen.

 • Dranken mengen

  Dranken mengen voor het creëren van nieuwe drankproducten die aantrekkelijk zijn voor de markt, interessant voor ondernemingen en innovatief op de markt.

 • Wijn filteren

  De wijn filteren om eventuele vaste resten te verwijderen. Gefiltreerde wijn in tanks of vaten doen voor opslag en rijping.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Gedetailleerde voedselverwerkende handelingen uitvoeren

  Nauwkeurig verwerken van levensmiddelen met grote aandacht en gedetailleerde informatie over alle stappen in de creatie van een kwalitatief product.

 • Containers voor het gisten van dranken gereedmaken

  Tanks voorbereiden voor de vergisting van dranken naar gelang het soort drank dat wordt geproduceerd. Dit omvat de kwaliteiten die de verschillende soorten houders aan het eindproduct kunnen geven.

 • Kwaliteitscontroles bij voedselverwerking uitvoeren

  De kwaliteit waarborgen van alle factoren die een rol spelen in een voedselproductieproces.

 • Temperatuur in het productieproces van levensmiddelen en dranken volgen

  Volgen en controleren van de vereiste temperaturen in de verschillende productiefasen totdat het product de juiste eigenschappen heeft bereikt volgens de specificaties.

 • Sensorisch onderzoek uitvoeren

  De kwaliteit van een bepaald soort voedingsmiddel of drank beoordelen op basis van onder meer uitzicht, geur, smaak en aroma. Mogelijke verbeteringen en vergelijkingen met andere producten voorstellen.

Optionele kennis en vaardigheden

kwaliteit van wijn controleren beschikken over computervaardigheden omgaan met collega’s voortdurende voorbereiding op audits waarborgen begrotingscontrole uitvoeren alcoholische dranken in vaten rijpen trends in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie analyseren productieprocessen analyseren voor verbetering kwaliteit van druiven controleren marketingstrategieën implementeren distilleersterkte meten verspilling van grondstoffen beperken niches in de markt identificeren statistische methoden bij procescontrole toepassen verkoopstrategieën ten uitvoer brengen in een voedselverwerkend team werken wijnen in rekken zetten productieprocessen voor drank en voedingsmiddelen centrifugale afscheiders volgen omgaan met managers omgaan met chemicaliën voor schoonmaak

Source: Sisyphus ODB