Beroep onderhoudsingenieur

Onderhoudsingenieurs zijn gericht op de optimalisering van apparatuur, procedures, machines en infrastructuur. Zij garanderen de maximale beschikbaarheid ervan tegen minimale kosten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Procedures voor kwaliteitscontrole

  De procedures om een product of systeem te inspecteren teneinde te waarborgen dat het aan de specificaties en eisen voldoet.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Onderhoud en reparatie

  Het behoud en het herstel van producten en systemen en de methoden en logistiek van deze praktijken.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

Vaardigheden

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Testapparatuur gebruiken

  Gebruik maken van apparatuur om de prestaties en de werking van machines te testen.

 • Machines inspecteren

  Controleren van de apparatuur van de machine op goede werking en storingen en defecten detecteren. Diagnose van storingen met behulp van testapparatuur om de vereiste reparatie te bepalen.

 • Advies geven over efficiëntieverbeteringen

  Informatie en bijzonderheden over processen en producten analyseren om advies te geven over mogelijke verbeteringen van de efficiëntie die zouden kunnen worden toegepast en een beter gebruik van de middelen zou betekenen.

 • Machineonderhoud uitvoeren

  Het regelmatig onderhouden, eventueel met inbegrip van correcties en wijzigingen, van een machine of gereedschap van een machine om ervoor te zorgen dat het in een goede productieve staat blijft.

 • Technische rapporten schrijven

  Technische klantenrapporten samenstellen die begrijpelijk zijn voor mensen zonder technische achtergrond.

 • Veilig met machines werken

  Controleren en veilig bedienen van de machines en apparatuur die nodig zijn voor uw werk, overeenkomstig handleidingen en instructies.

 • Materiaal onderhouden

  Het regelmatig inspecteren en uitvoeren van alle vereiste activiteiten om de apparatuur vóór of na het gebruik in de functionele volgorde in stand te houden.

 • Industriële uitrusting inspecteren

  Inspecteren van apparatuur die wordt gebruikt tijdens industriële activiteiten zoals machines voor de vervaardiging of voor de bouw, om ervoor te zorgen dat de apparatuur voldoet aan de wetgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu.

 • Storingen aan apparatuur oplossen

  Schade en storingen aan apparatuur opsporen, rapporteren en repareren, communiceren met vertegenwoordigers op het terrein en met fabrikanten om reparatie- en vervangonderdelen te verkrijgen.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Machinepark onderhouden

  Machines en apparatuur onderhouden om ervoor te zorgen dat deze schoon is en veilig werkt. Routinematig onderhoud van apparatuur uitvoeren en, indien nodig, aanpassen of repareren, met gebruik van hand- en elektrisch gereedschap. Defecte onderdelen of systemen vervangen.

 • Routinecontroles van machines uitvoeren

  Controleren van machines en apparatuur om tijdens het gebruik en de werkzaamheden op de bouwplaatsen een betrouwbare werking te garanderen.

 • Analyse van kwaliteitscontrole uitvoeren

  Inspecties en testen van diensten, processen of producten ter beoordeling van de kwaliteit uitvoeren.

Optionele kennis en vaardigheden

kernenergie testgegevens vastleggen reparatiegegevens opschrijven procesoptimalisering leiden risicoanalyses uitvoeren elektronica parameters van productieprocessen optimaliseren volledige kwaliteitscontrole elektriciteit productie optimaliseren automatiseringstechnologie een computer gebruiken hydraulica klanten informatie geven in verband met reparaties planlezen pneumatiek communicatie kwaliteitsstandaarden mechatronica technische documentatie aanleveren elektriciteitscentrales onderhouden computersystemen voor het beheer van onderhoud gebruiken technische communicatievaardigheden toepassen reparatiekosten schatten onderhoud van geïnstalleerde apparatuur uitvoeren kernreactors onderhouden

Source: Sisyphus ODB