Beroep onderwijsonderzoeker

Onderzoek verricht onderzoek op het gebied van onderwijs. Zij streven ernaar de kennis over de werking van het onderwijs, de onderwijsstelsels en de werkzaamheden van personen (leerkrachten en lerenden) uit te breiden. Zij verwachten verbeteringen en ontwikkelen plannen voor de invoering van innovaties. Zij adviseren wetgevers en beleidsmakers over onderwijskwesties en helpen bij de planning van het onderwijsbeleid.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

 • Normen voor leerplannen

  Het overheidsbeleid inzake onderwijsleerplannen en de goedgekeurde leerplannen van specifieke onderwijsinstellingen.

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

 • Pedagogie

  De theorie en de praktijk van het onderwijs, met inbegrip van de verschillende didactische methoden voor de opvoeding van personen of groepen.

Vaardigheden

 • Advies geven over de ontwikkeling van leerprogramma’s

  Aan onderwijsprofessionals en -medewerkers advies geven over de ontwikkeling van nieuwe curricula of wijzigingen in bestaande curricula.

 • Toezicht houden op onderwijsontwikkelingen

  De veranderingen in het onderwijsbeleid, de methoden en het onderzoek volgen door relevante literatuur te evalueren en contact te onderhouden met ambtenaren en instellingen op het gebied van onderwijs.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Rapporten presenteren

  Tonen van resultaten, statistieken en conclusies op een transparante en eenvoudige manier aan een publiek.

 • Kwalitatief onderzoek uitvoeren

  Verzamelen van relevante informatie door systematische methoden toe te passen, zoals interviews, focusgroepen, tekstanalyse, observaties en case studies.

 • Wetenschappelijke methoden toepassen

  Toepassing van wetenschappelijke methoden en technieken om verschijnselen te onderzoeken, door het verwerven van nieuwe kennis of het corrigeren en integreren van eerdere kennis.

 • Onderwijssysteem analyseren

  Verschillende aspecten van het school- en onderwijssysteem analyseren, zoals de relatie tussen de culturele afkomst van de studenten en hun onderwijsmogelijkheden, de programma’s voor het leerlingwezen of de doelstellingen van het volwassenenonderwijs, om aanbevelingen te doen aan professionals en besluitvormers op het gebied van onderwijs.

 • Informatiebronnen raadplegen

  Relevante informatiebronnen raadplegen om inspiratie op te doen, meer te leren over bepaalde onderwerpen en achtergrondinformatie te verkrijgen.

 • Onderwijsprogramma’s evalueren

  Evalueren van de lopende opleidingsprogramma’s en advies geven over mogelijke optimalisatie.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Samenwerken met onderwijsdeskundigen

  Communiceren met leerkrachten of andere vakmensen in het onderwijs om behoeften en verbeterpunten in de onderwijsstelsels in kaart te brengen en een samenwerkingsrelatie tot stand te brengen.

 • Onderwijsbehoeften identificeren

  In kaart brengen van de behoeften van studenten, organisaties en ondernemingen wat betreft de verstrekking van onderwijs om te helpen bij de ontwikkeling van leerplannen en het onderwijsbeleid.

 • Pedagogische concepten ontwikkelen

  Een specifiek concept ontwikkelen dat de educatieve principes beschrijft waarop de organisatie is gebaseerd en dat de waarden en gedragspatronen beschrijft die de organisatie voorstaat.

Optionele kennis en vaardigheden

sociologie onderwijsprogramma's coördineren wetenschappelijke verhandelingen schrijven onderwijsinstellingen inspecteren onderwijs voor leerlingen met bijzondere behoeften leercurriculum plannen onderwijsprogramma’s promoten leertechnologieën projectbeheer psychologie advies geven aan wetgevers advies geven over wetgevingsbesluiten kennis van menselijk gedrag gebruiken onderwijsactiviteiten observeren advies geven over lesplannen onderzoeksvoorstellen schrijven advies geven over onderwijsmethoden lesplannen ontwikkelen beoordelingsprocessen leerplannen analyseren

Source: Sisyphus ODB