Beroep onderzoeker productontwikkeling textiel, leder en schoeisel

Onderzoekers op het gebied van de productontwikkeling van textiel, leder en schoeisel combineren kennis van materiaalkunde, chemie, fysica, procestechnologie, management en engineering om bij te dragen aan toekomstige innovaties op het gebied van textiel, kleding, leder en schoeisel. Zij werken samen aan multidisciplinaire projecten om de bevindingen van een gevarieerde reeks wetenschapsgebieden voor productontwikkeling te combineren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Textielmaterialen

  Beschikken over goede kennis van de eigenschappen van verschillende textielmaterialen.

 • Gezondheid en veiligheid in de textielindustrie

  De eisen, voorschriften en toepassingen van gezondheids- en veiligheidsmaatregelen in de textielindustrie.

 • Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van textiel

  Ontwikkeling van nieuwe concepten door het gebruik van wetenschappelijke en andere methoden voor toegepast onderzoek.

 • Natuurkunde

  De natuurwetenschap wat betreft de studie van materiaal, beweging, energie, krachten en aanverwante begrippen.

 • Chemie

  De samenstelling, structuur en eigenschappen van stoffen en de processen en veranderingen die ze ondergaan; het gebruik van verschillende chemicaliën en hun interacties, productietechnieken, risicofactoren en verwijderingsmethoden.

 • Uitdagingen in de textielindustrie

  De doelstellingen op het gebied van efficiency en ecologische problemen in de textielindustrie.

Vaardigheden

 • Huidige praktijken proberen te innoveren

  Zoeken naar verbeteringen en innovatieve oplossingen, creativiteit en alternatief denken presenteren om nieuwe technologieën, methoden of ideeën voor en antwoorden op werkgerelateerde problemen te ontwikkelen.

 • Milieueffecten van schoeiselproductie verminderen

  De milieueffecten van de fabricage van schoeisel beoordelen en de risico’s voor het milieu tot een minimum beperken. Het terugdringen van praktijken die schadelijk zijn voor het milieu in de verschillende stadia van de productie van schoeisel.

 • Werknormen in stand houden

  Het handhaven van arbeidsnormen om nieuwe vaardigheden en werkmethoden te verbeteren en te verwerven.

 • Experimentele laboratoriumgegevens analyseren

  Analyseren van experimentele gegevens en de resultaten interpreteren om rapporten en samenvattingen van bevindingen te schrijven

 • Experimenten voor de opschaling van de productie beheren

  Het beheer van processen en experimenten voor de opschaling bij de ontwikkeling van nieuwe producten of de verbetering van bestaande producten en de daaropvolgende overdracht naar de hoofdinstallatie.

 • Garennummer meten

  In staat zijn om de lengte en dikte van garen te meten om de fijnheid van de draad, het weefsel en garen met verschillende meetsystemen. In staat zijn om te zetten in de verschillende nummersystemen zoals tex, Nm, Ne, denier, enz.

 • Eigenschappen van textiel evalueren

  Textiel en de eigenschappen ervan evalueren om producten te vervaardigen die aan de specificaties voldoen.

 • Stoffen onderscheiden

  Onderscheid maken tussen de stoffen om de verschillen ertussen te bepalen. Beoordelen van weefsels op basis van hun kenmerken en hun toepassing bij de vervaardiging van kleding.

 • Chemische experimenten uitvoeren

  Voer chemische experimenten uit met het oog op het testen van verschillende producten en stoffen om conclusies te trekken voor wat betreft de levensvatbaarheid en de reproduceerbaarheid van het product.

 • Onderzoek over ontwerptrends voeren

  Onderzoek doen naar huidige en toekomstige evoluties en trends in ontwerp en de bijbehorende doelmarktkenmerken.

 • Accessoires onderscheiden

  Onderscheid maken tussen toebehoren om de verschillen tussen de accessoires te bepalen. Het beoordelen van accessoires op basis van hun kenmerken en hun toepassing bij de vervaardiging van kleding.

 • Machinetechnieken voor de afwerking van textiel gebruiken

  Machinetechnieken voor het afwerken van textiel gebruiken die het aanbrengen van een deklaag of het voorzien van laminering van weefsels mogelijk maken.

 • Ontwikkelingen in de textielproductie volgen

  Op de hoogte blijven van recente ontwikkelingen in textielproductie- en -verwerkingstechnieken en -technologieën.

 • Fysieke eigenschappen van textiel testen

  De fysieke eigenschappen van textiel beoordelen door testmethodes te gebruiken, gewoonlijk in overeenstemming met een norm; dit omvat vezelidentificatie en probleemoplossing.

Optionele kennis en vaardigheden

testhandelingen voor textiel uitvoeren marketingtechnieken voor textiel textielafwerkingstechnologie textielprocessen controleren portefeuillebeheer bij de productie van textiel verftechnieken textieltechnologieën scheikundige aspecten van textiel machinetechnologie voor niet-geweven stoffen ongeweven stapelvezelproducten produceren

Source: Sisyphus ODB