Beroep onderzoeker thanatologie

Onderzoeker thanatologie bestuderen de dood en het sterven in verschillende wetenschappelijke domeinen zoals de psychologie, sociologie, fysiologie en antropologie. Zij dragen bij aan de groei van de kennis over aspecten van de dood, zoals de psychologische fenomenen die stervenden en de mensen om hen heen ervaren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Thanatologie

  Het interdisciplinaire onderzoek naar de dood en het overlijden.

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

 • Antropologie

  De studie van de ontwikkeling en het gedrag van mensen.

 • Psychologie

  Het menselijk gedrag en diens prestaties met individuele verschillen in bekwaamheid, persoonlijkheid, interesses, leerprestaties en motivatie.

 • Sociologie

  Het gedrag en de dynamiek van de groep, maatschappelijke tendensen en invloeden, menselijke migratie, etniciteit, culturen en hun geschiedenis en oorsprong.

Vaardigheden

 • Doel van een analyse identificeren

  De behoeften van de klant vaststellen en geschikte analysemethoden selecteren die een specifiek doel dienen, zoals kwaliteitsborging, procesontwikkeling of -verbetering, productie en wetenschappelijk onderzoek.

 • Gegevens verzamelen

  Extractie van uit verschillende bronnen exporteerbare gegevens.

 • Wetenschappelijke verhandelingen schrijven

  De hypothese, bevindingen en conclusies van uw wetenschappelijk onderzoek op uw vakgebied in een professionele publicatie presenteren.

 • Wetenschappelijke methoden toepassen

  Toepassing van wetenschappelijke methoden en technieken om verschijnselen te onderzoeken, door het verwerven van nieuwe kennis of het corrigeren en integreren van eerdere kennis.

 • Wetenschappelijke theorieën ontwikkelen

  Formulering van wetenschappelijke theorieën op basis van empirische waarnemingen, verzamelde gegevens en theorieën van andere wetenschappers.

 • Onderzoeksonderwerpen identificeren

  Kwesties op sociaal, economisch of politiek niveau vaststellen om deze te bekijken en onderzoeken.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

Optionele kennis en vaardigheden

historisch onderzoek doen ethiek gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren forensische antropologie filosofie psychologische beoordeling uitvoeren team leiden menselijke fysiologie menselijk gedrag onderzoeken academisch onderzoek publiceren forensische gegevens beoordelen onderzoeksinterviews uitvoeren psychologisch onderzoek uitvoeren biologie sociale wetenschappen archeologie onderzoeksproces plannen

Source: Sisyphus ODB