Beroep ontmantelingsdeskundige

Ontmantelingsdeskundigen onderzoeken en plannen de optimale manier om industriële apparatuur, machines en gebouwen die de eindfase van hun levensduur hebben bereikt, te ontmantelen. Zij analyseren de vereiste werkzaamheden en plannen de verschillende operaties. Ze geven instructies aan teamleiders en houden toezicht op hun werk.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Blauwdrukken

  In staat zijn om blauwdrukken, tekeningen en plannen te lezen en te begrijpen en eenvoudige schriftelijke gegevens bij te houden.

 • Ontwerpbeginselen

  Aspecten van een ontwerp, waaronder eenheid, schaal, verhouding, evenwicht, symmetrie, ruimte, vorm, textuur, kleur, licht, schaduw en congruentie en de toepassing ervan in de praktijk.

 • Veiligheidstechniek

  De technieken die moeten zorgen dat systemen, machines en apparatuur werken volgens de vastgestelde veiligheidsnormen en wetten, zoals de milieuwetgeving.

Vaardigheden

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen

  De relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw toepassen om ongevallen, verontreiniging en andere risico’s te voorkomen.

 • Kapotte apparaten demonteren

  Apparatuur en uitrusting die is gebroken en niet voor reparatie in aanmerking komt, ontmantelen, zodat de afzonderlijke onderdelen ervan kunnen worden gesorteerd, gerecycled en verwijderd op een wijze die in overeenstemming is met de wetgeving inzake afval en recycling.

 • Advies geven aan technici

  Hulp en advies verlenen aan technisch personeel in het geval van storingen in de machine en andere reparatiewerkzaamheden.

 • Risicoanalyses uitvoeren

  Factoren in kaart brengen en beoordelen die het succes van een project in gevaar kunnen brengen of de werking van de organisatie kunnen bedreigen. Procedures implementeren om hun impact te vermijden of minimaliseren.

 • Veiligheidsinformatieanalyses uitvoeren

  Verschillende veiligheidsdatabanken gebruiken voor het uitvoeren van analyses van informatie over daadwerkelijke of potentiële bedreigingen voor de veiligheid.

 • Stressanalyserapporten schrijven

  Schrijven van een rapport met al uw bevindingen die u tijdens de stressanalyse tegenkwam. Noteren van prestaties, mislukkingen en andere conclusies.

 • Machines ontmantelen

  Machines ontmantelen volgens welomschreven procedures en inventarisaties voor de juiste hantering de onderdelen. Ervoor zorgen dat de machines na de ontmanteling opnieuw kunnen worden geassembleerd.

 • Bouwmaterialen identificeren op basis van blauwdrukken

  Identificeren van de materialen die zijn gedefinieerd door de tekeningen en plannen van het te bouwen gebouw.

 • Instructies geven over veiligheidsmaatregelen

  Instructies geven over de mogelijke oorzaken van ongevallen of bronnen van gevaar en de beschermende maatregelen toelichten die genomen moeten worden om de gezondheid en veiligheid te garanderen.

 • Projectschema's ontwikkelen

  De projectvoltooiingsfasen bepalen en een tijdschema opstellen. De noodzakelijke activiteiten synchroniseren, rekening houdend met de convergentie van de productiefactoren. Een tijdschema opstellen.

 • Team leiden

  Leiding geven aan, toezicht houden op en motiveren van een groep mensen om de verwachte resultaten te behalen binnen een gegeven tijdlijn en met de voorziene middelen in gedachten.

 • Vergunningen voor bouwplannen beoordelen

  Plannen beoordelen op hun conformiteit met de wetgeving en met een toegekende bouwvergunning.

 • Blauwdruk tekenen

  Specificaties opstellen voor machines, apparatuur en bouwconstructies. Specificeren welke materialen moeten worden gebruikt en hoe groot de onderdelen zijn. Verschillende hoeken en aanzichten van het product tonen.

 • Taakplanning beheren

  Een overzicht bijhouden van alle binnenkomende taken om de prioriteit te bepalen in de uitvoering van de taken, de uitvoering ervan te plannen en nieuwe taken integreren als ze zich voordoen.

 • Apparatuur demonteren

  Apparatuur demonteren met gebruik van handgereedschap om de apparatuur te reinigen en regelmatig onderhoud uit te voeren.

 • Ontwerpplannen ontwikkelen

  Ontwerpplannen ontwikkelen met behulp van computer-aided-design (CAD); werken in overeenstemming met budgetramingen; vergaderingen organiseren en houden met klanten.

Optionele kennis en vaardigheden

veiligheidsvoorschriften voor kerncentrales volgen projectbeheer systemen voor kernenergiecentrales controleren toezicht houden op bouwprojecten kernfysica kernenergie bouwprojecten toetsen

Source: Sisyphus ODB