Beroep ontwerpingenieur geïntegreerde schakelingen

Ontwerpingenieurs van geïntegreerde schakelingen ontwerpen de lay-out voor geïntegreerde schakelingen volgens de beginselen van de elektronica. Zij gebruiken software om ontwerpschema’s en -diagrammen te maken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Tekeningen ontwerpen

  Beschikken over inzicht in ontwerptekeningen van producten, instrumenten en technische systemen.

 • Elektriciteit

  Inzicht hebben in de principes van elektriciteit en elektrische stroomkringen en de daaraan verbonden risico’s.

 • Elektronische componenten

  Apparatuur en onderdelen die in elektronische systemen te vinden zijn. Deze apparaten kunnen variëren van eenvoudige componenten zoals versterkers en oscillatoren tot complexere geïntegreerde pakketten, zoals geïntegreerde schakelingen en printplaten.

 • Elektronica

  De werking van elektronische printplaten, processoren, chips en hardware en software van computers, met inbegrip van programmering en toepassingen. Deze kennis moet worden toegepast om ervoor te zorgen dat de elektronische apparatuur probleemloos functioneert.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Halfgeleiders

  Halfgeleiders zijn essentiële componenten van elektronische circuits en bevatten zowel eigenschappen van isolatoren (bijv. glas) als van geleiders (bijv. koper). De meeste halfgeleiders zijn kristallen van silicium of germanium. Door andere elementen in het kristal in te brengen door middel van dotering, veranderen de kristallen in halfgeleiders. Afhankelijk van de hoeveelheid elektronen die door het doteringsproces worden gecreëerd, veranderen de kristallen in N-type halfgeleiders of P-type halfgeleiders.

 • CAD-software

  De CAD-software voor het aanmaken, wijzigen, analyseren of optimaliseren van een ontwerp.

 • Normen voor elektronische apparaten

  De nationale en internationale kwaliteits- en veiligheidsnormen en -voorschriften voor het gebruik en de vervaardiging van elektronische apparatuur en onderdelen daarvan, zoals halfgeleiders en printplaten.

 • Soorten geïntegreerde schakelingen

  Soorten geïntegreerde schakelingen (integrated circuits, IC), waaronder geïntegreerde analoge schakelingen, geïntegreerde digitale schakelingen en geïntegreerde schakelingen met gemengde signalen.

 • Geïntegreerde schakelingen

  Elektronische componenten, bestaande uit een aantal elektronische schakelingen die zijn aangebracht op halfgeleidermateriaal, bijvoorbeeld silicium. Geïntegreerde schakelingen kunnen op microschaal miljarden elektronische componenten bevatten en behoren tot de basiscomponenten van elektronische apparaten.

Vaardigheden

 • CAD-software gebruiken

  Computer-aided design (CAD)-systemen gebruiken om te helpen bij de creatie, wijziging, analyse of optimalisering van een ontwerp.

 • Elektronische systemen ontwerpen

  Schetsen en elektronische systemen, producten en componenten ontwerpen met behulp van CAD-software en -apparatuur (Computer Aided Design). Een simulatie maken, zodat de levensvatbaarheid van het product kan worden beoordeeld en de fysieke parameters kunnen worden onderzocht voordat het product daadwerkelijk wordt gebouwd.

 • Geïntegreerde schakelingen ontwerpen

  Het ontwerpen en opstellen van geïntegreerde schakelingen (IC) of halfgeleiders, zoals microchips, gebruikt in elektronische producten. Alle noodzakelijke componenten, zoals dioden, transistors en weerstanden integreren. Aandacht besteden aan het ontwerp van de ingangssignalen, de uitgangssignalen en de beschikbaarheid van elektriciteit.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Technische tekeningen maken

  Gedetailleerde technische plannen opstellen van machines, uitrusting, gereedschap en andere producten.

 • Concepten aanpassen

  Tekeningen, schematische diagrammen en ontwerpen aanpassen overeenkomstig de specificaties.

 • Overleggen met ingenieurs

  Samenwerken met ingenieurs om een gemeenschappelijk begrip te garanderen en productontwerp, -ontwikkeling en -verbeteringen te bespreken.

Optionele kennis en vaardigheden

werknemers opleiden handmatige ontwerptechnieken gebruiken blauwdruk tekenen elektronische eenheden testen technische communicatievaardigheden toepassen concepten nakijken fabricageprocessen virtueel model van een product maken elektrotechniek technische documentatie aanleveren gegevens over de voortgang van het werk bijhouden systeemprestaties bewaken productieprocessen plannen montage-instructies ontwikkelen communiceren met klanten prototypes ontwerpen technische beginselen materiaallijsten opstellen

Source: Sisyphus ODB