Beroep ontwikkelaar software voor mobiele toestellen voor industrieel gebruik

Ontwikkelaars software voor mobiele toestellen voor industrieel gebruik implementeren applicatiesoftware voor specifieke professionele mobiele toestellen voor industrieel gebruik op basis van de behoeften van de industrie en met behulp van algemene of specifieke ontwikkelingstools voor besturingssystemen van apparaten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Mobiele besturingssystemen

  De kenmerken, beperkingen, architecturen en andere kenmerken van besturingssystemen voor mobiele apparaten, zoals Android of iOS.

 • Geïntegreerd systeem

  Computersystemen en -componenten met een gespecialiseerde en autonome functie binnen een groter systeem of grotere machine, waaronder softwarearchitectuur met geïntegreerde systemen, geïntegreerde randapparatuur, ontwerpprincipes en ontwikkeltools.

 • Software voor geïntegreerde ontwikkelomgevingen

  De reeks softwareontwikkelingstools voor het schrijven van programma’s, zoals compiler, debugger, programmeereditor, code highlights, verpakt in een uniforme gebruikersinterface, zoals Visual Studio or Eclipse.

 • Hulpmiddelen voor het beheer van softwareconfiguratie

  De softwareprogramma’s om configuratie-identificatie, controle, boekhouding en audit te kunnen uitvoeren, zoals CVS, ClearCase, Subversion, GIT en TortoiseSVN, voeren dit beheer uit.

 • Computerprogrammering

  Technieken en beginselen van softwareontwikkeling, waaronder analyse, algoritmes, coderen, testen en ontwerpen van programmeerparadigma's (bijvoorbeeld objectgeorienteerd programmeren, functioneel programmeren) en programmeertalen.

 • Industriële software

  De selectie van software die ter ondersteuning wordt gebruikt bij calculatie, beheer en planning van industriële processen, onder meer ter verbetering van ontwerp, werkstroom en productie.

 • ICT-foutopsporing

  De ICT-instrumenten die worden gebruikt om programma's en softwarecode op fouten te testen, waaronder GNU Debugger (GDB), Intel Debugger (IDB), Microsoft Visual Studio Debugger, Valgrind en WinDbg.

 • Internet of Things

  De algemene principes, categorieën, vereisten, beperkingen en kwetsbaarheden van slim geconnecteerde apparaten (de meeste ervan met beoogde internetconnectiviteit).

Vaardigheden

 • Technische teksten interpreteren

  Technische teksten die informatie verschaffen over de uitvoering van een taak, gewoonlijk toegelicht in stappen, lezen en begrijpen.

 • Softwareprototype ontwikkelen

  Een eerste onvolledige of voorlopige versie van een softwareapplicatie aanmaken om een aantal specifieke aspecten van het eindproduct te simuleren.

 • Stroomschema creëren

  Een diagram opstellen waarin de systematische vooruitgang wordt geïllustreerd aan de hand van een procedure of systeem met aansluitende lijnen en een reeks symbolen.

 • Software voor het oplossen van softwarefouten

  Computercode herstellen door de testresultaten te analyseren, de defecten te lokaliseren waardoor de software een onjuist of onverwacht resultaat geeft en deze fouten te verwijderen.

 • Softwareontwerppatronen gebruiken

  Herbruikbare oplossingen en geformaliseerde best practices gebruiken om veel voorkomende ICT-ontwikkelingstaken inzake softwareontwikkeling en -ontwerp op te lossen.

 • Technische documentatie aanleveren

  Documentatie opstellen voor bestaande en toekomstige producten of diensten, met een beschrijving van hun functionaliteit en samenstelling op een wijze die begrijpelijk is voor een breed publiek zonder technische achtergrond en in overeenstemming met de vastgestelde eisen en normen. Ervoor zorgen dat de documentatie actueel blijft.

 • Computergestuurde hulpmiddelen voor software-engineering gebruiken

  Softwaretools (CASE) gebruiken om de ontwikkeling, levenscyclus, het ontwerp en de implementatie van hoogwaardige software en applicaties te ondersteunen die gemakkelijk kunnen worden onderhouden.

 • Softwarebibliotheken gebruiken

  Gebruik maken van verzamelingen van codes en softwarepakketten die frequent gebruikte routines vastleggen om de programmeurs te helpen hun werk te vereenvoudigen.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Softwarespecificaties analyseren

  Beoordelen van de specificaties van een te ontwikkelen softwareproduct of -systeem door het identificeren van functionele en niet-functionele eisen, beperkingen en mogelijke sets van gebruikssituaties die de interacties tussen de software en de gebruikers illustreren.

 • Toepassingsinterfaces ontwerpen

  Toepassingsinterfaces, hun bewerkingen, inputs en outputs en onderliggende types creëren en programmeren.

Optionele kennis en vaardigheden

aanpassen aan wijzigingen in technologische ontwikkelingsplannen r pascal ajax lisp matlab haskell microsoft visual c++ visual basic creatieve ideeën ontwikkelen prolog c# java blackberry windows phone salt apache maven wetgeving op het gebied van ict-beveiliging puppet klantenfeedback over toepassingen verzamelen xcode smalltalk javascript klantwensen identificeren ios objectgeoriënteerd modelleren gebruikersinterface ontwerpen functioneel programmeren gebruiken asp.net c++ bestaande gegevens migreren jenkins perl ml scratch abap standaarden van het world wide web consortium python eclipse coffeescript typescript vbscript softwareafwijkingen staf sas language sap r3 automatisch programmeren gebruiken cobol apl ansible android common lisp objective-c objectgeoriënteerd programmeren gebruiken logisch programmeren gebruiken kdevelop ruby php parallelle programmering gebruiken groovy assembly openedge advanced business language swift systeemcomponenten integreren softwarekaders voor mobiele apparaten erlang scala

Source: Sisyphus ODB