Beroep opbouwwerker

Opbouwwerkers stellen plannen op om de levenskwaliteit in lokale gemeenschappen te verbeteren. Zij onderzoeken en beoordelen de problemen en behoeften van de gemeenschap, beheren middelen en ontwikkelen implementatiestrategieën. Zij communiceren met de gemeenschap voor onderzoeksdoeleinden en om de gemeenschap te informeren over ontwikkelingsplannen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Begrotingsbeginselen

  Beginselen voor de raming en planning van prognoses voor de bedrijfsactiviteiten, opstellen van regelmatige begroting en verslagen.

 • Implementatie van overheidsbeleid

  De procedures voor de toepassing van overheidsbeleid op alle niveaus van het openbaar bestuur.

Vaardigheden

 • Strategisch onderzoek uitvoeren

  Mogelijkheden op lange termijn onderzoeken met het oog op verbeteringen en plannen om deze te verwezenlijken.

 • Relaties met lokale vertegenwoordigers onderhouden

  Goede betrekkingen onderhouden met vertegenwoordigers van de plaatselijke wetenschappelijke, economische en burgerlijke samenleving.

 • Publieke presentaties geven

  In het openbaar spreken en communiceren met de aanwezigen. Voorbereiden van mededelingen, plannen, grafieken en andere informatie ter ondersteuning van de presentatie.

 • Gemeenschapsrelaties opbouwen

  Affectieve en langdurige relaties met lokale gemeenschappen ontwikkelen, door bijvoorbeeld speciale programma’s voor kleuterscholen en scholen en voor gehandicapten en ouderen te organiseren, het bewustzijn te vergroten en in ruil daarvoor waardering van de gemeenschap te krijgen.

 • Behoeften van een gemeenschap analyseren

  Het identificeren van en reageren op specifieke sociale problemen in een gemeenschap, het afbakenen van de omvang van het probleem en het beschrijven van het niveau van de middelen die nodig zijn om het probleem aan te pakken en het identificeren van de bestaande middelen van de gemeenschap die beschikbaar zijn om het probleem aan te pakken.

 • Resourceplanning uitvoeren

  Een raming maken van de verwachte input in termen van tijd, personeel en financiële middelen die nodig zijn om de projectdoelstellingen te verwezenlijken.

 • Werken met gemeenschappen

  Sociale projecten opzetten met het oog op gemeenschapsontwikkeling en actieve burgerparticipatie.

 • Contacten onderhouden met lokale overheden

  Contact onderhouden en informatie uitwisselen met regionale of lokale overheden.

 • Verbeteringsstrategieën aanbieden

  De hoofdoorzaken van problemen identificeren en voorstellen doen voor effectieve en langetermijnoplossingen.

 • Zorgen voor transparantie van informatie

  Ervoor zorgen dat de vereiste of gevraagde informatie duidelijk en volledig wordt verstrekt, op een manier waarop geen gegevens expliciet worden weggelaten, aan het publiek of de verzoekende partijen.

Optionele kennis en vaardigheden

rapporten presenteren advies geven over wetgevingsbesluiten openbare onderzoeken uitvoeren sociaal bewustzijn promoten projectbeheer uitvoeren publiekrecht advies geven over economische ontwikkeling implementatie van overheidsbeleid beheren overheidsfinanciën zorgen voor de openbare orde en veiligheid wetgeving inzake sociale huisvesting public relations verzorgen een professioneel netwerk ontwikkelen beginselen van projectbeheer relaties met overheidsinstellingen onderhouden

Source: Sisyphus ODB