Beroep openbaar aanklager

Openbaar aanklagers vertegenwoordigen overheidsinstanties en het grote publiek in rechtszaken tegen partijen die van illegale activiteiten worden beschuldigd. Zij verrichten onderzoek in het kader van rechtszaken door bewijsmateriaal te onderzoeken, betrokken partijen te ondervragen en de wet te interpreteren. Zij gebruiken de resultaten van hun onderzoek om de zaak tijdens rechtszittingen voor te leggen en om overtuigende argumenten te ontwikkelen teneinde ervoor te zorgen dat de uitkomst zo gunstig mogelijk is voor de partijen die zij vertegenwoordigen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Strafrecht

  De wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die van toepassing zijn op de strafbaarstelling van overtreders.

 • Juridisch onderzoek

  De methoden en procedures voor onderzoek in juridische aangelegenheden, zoals de regelgeving, en verschillende benaderingen van analyses en het verzamelen van bronnen, en de kennis van de wijze waarop de onderzoeksmethodologie kan worden aangepast aan een specifiek geval om de vereiste informatie te verkrijgen.

 • Regeringsvertegenwoordiging

  De wettelijke en algemene vertegenwoordigingsmethoden en -procedures van de overheid tijdens rechtszaken of voor communicatiedoeleinden, en de specifieke aspecten van de overheidsinstanties die worden vertegenwoordigd, om een accurate vertegenwoordiging te waarborgen.

 • Beheer van rechtszaken

  De volledige procedures van rechtszaken, zoals de documentatie die moet worden voorbereid en behandeld, de betrokkenheid van personen in de verschillende stadia, en de vereisten waaraan moet worden voldaan voordat de zaak kan worden afgesloten.

 • Juridische terminologie

  De speciale termen en zinnen die in juridische zaken wordt gebruikt.

 • Gerechtelijke procedures

  De voorschriften die van kracht zijn tijdens het onderzoek van een rechtszaak en tijdens een rechtszitting, en van de wijze waarop deze gebeurtenissen zich voordoen.

Vaardigheden

 • Juridische documenten opstellen

  Juridische documenten met betrekking tot een specifieke zaak opstellen en verzamelen als hulp bij een onderzoek of voor een terechtzitting, op een manier die voldoet aan de wettelijke voorschriften, en ervoor zorgen dat de gegevens naar behoren worden bijgehouden.

 • Juridisch bewijs analyseren

  Bewijsmateriaal analyseren, zoals bewijsmateriaal in strafzaken, juridische documentatie over een zaak of andere documentatie die als bewijsmateriaal kan worden beschouwd, om een duidelijk beeld te krijgen van de zaak en tot een oplossing te komen.

 • Cliënten in de rechtszaal vertegenwoordigen

  De functie van vertegenwoordiger van cliënten in rechtszalen op zich nemen. Argumenten en bewijzen ten gunste van de cliënt presenteren teneinde de zaak te winnen.

 • Voldoen aan wettelijke bepalingen

  Ervoor zorgen dat u naar behoren wordt geïnformeerd over de wet- en regelgeving die van toepassing is op een specifieke activiteit en zich houdt aan zijn regels, beleid en wetgeving.

 • Vertrouwelijkheid in acht nemen

  Zich houden aan de reeks voorschriften voor de geheimhouding van informatie, behalve aan een andere gemachtigde persoon.

 • Argumenten overtuigend aanbrengen

  Argumenten presenteren tijdens onderhandelingen of debatten, of deze schriftelijk opmaken, op een overtuigende manier om de meeste steun te krijgen voor de zaak die de spreker of schrijver vertegenwoordigt.

 • Wet interpreteren

  Interpretatie van de wet tijdens het onderzoek van een zaak om de juiste procedures voor de behandeling van de zaak, de specifieke status van de zaak en de betrokken partijen, de mogelijke resultaten en de wijze waarop de beste argumenten voor het gunstigste resultaat kunnen worden gepresenteerd, te kunnen presenteren.

 • Juridische argumenten geven

  Juridische argumenten presenteren tijdens een zitting van de rechtbank of tijdens onderhandelingen, of in schriftelijke vorm na een proces over het resultaat en de zin ervan, om de best mogelijke resultaten voor de cliënt te waarborgen of ervoor te zorgen dat het besluit wordt opgevolgd. Deze argumenten op een wijze presenteren die in overeenstemming is met de voorschriften en richtsnoeren en aan de specificaties van de zaak is aangepast.

 • Onderhandelingen voeren over advocaatkosten

  Onderhandelen over vergoedingen voor juridische diensten in of buiten de rechtbank, zoals uur- of forfaitaire vergoedingen, met cliënten.

 • Bewijsmateriaal verstrekken

  Aan anderen op overtuigende en passende wijze bewijsmateriaal in een strafrechtelijke of civiele zaak presenteren om tot de juiste of meest voordelige oplossing te komen.

Optionele kennis en vaardigheden

burgerlijk recht zelfvertrouwen tonen omgaan met bewijsmateriaal vragen beantwoorden kennis van menselijk gedrag gebruiken zorgen voor de toepassing van wetten burgerlijk procesrecht advies geven over rechterlijke uitspraken bewijsmateriaal documenteren ordehandhaving retoriek contractenrecht analytisch denken verantwoordelijkheid tonen juridisch advies geven belangen van de klant beschermen ooggetuigenverslagen aanhoren onderhandelen in rechtszaken onderzoeksinterviews uitvoeren

Source: Sisyphus ODB