Beroep operationeel manager

Operationeel managers plannen, houden toezicht op en coördineren de dagelijkse activiteiten op het gebied van de productie van goederen en de verlening van diensten. Zij formuleren ook het beleid van de onderneming en voeren het uit en plannen het gebruik van menselijke hulpbronnen en materialen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Het omgaan met of beheren van bedrijfsprocessen op een verantwoordelijke en ethische manier, waarbij de economische verantwoordelijkheid voor de aandeelhouders even belangrijk wordt geacht als de verantwoordelijkheid voor sociale en milieubelanghebbenden.

Vaardigheden

 • Dagelijkse informatieactiviteiten leiden

  De dagelijkse werkzaamheden van verschillende eenheden leiden. Het programma/de projectactiviteiten coördineren om te waarborgen dat de kosten en de tijd in overeenstemming zijn.

 • Onderhoud van apparatuur garanderen

  Ervoor zorgen dat de voor de werking benodigde apparatuur regelmatig op fouten wordt gecontroleerd, dat routine-onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd en dat reparaties worden gepland en uitgevoerd in geval van schade of gebreken.

 • Grond- en hulpstoffen beheren

  De goederenstroom die de aankoop, de opslag en het vervoer van de vereiste kwaliteit van de grondstoffen omvat, bewaken en controleren, alsook de inventaris van de lopende werken. Beheer van de activiteiten in de toeleveringsketen en synchronisatie van het aanbod met de vraag naar productie en de vraag van de afnemer.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • Bedrijfsnormen volgen

  Leiden en managen volgens de gedragscode van de organisatie.

 • Logistiek beheren

  Een logistiek kader creëren voor het vervoer van goederen naar de klanten en voor het ontvangen van geretourneerde goederen, de logistieke processen en richtsnoeren uitvoeren en volgen.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen

  Procedures opstellen voor het handhaven en verbeteren van gezondheid en veiligheid op de werkplek.

 • Dagelijkse prioriteiten stellen

  Dagelijkse prioriteiten stellen voor het personeel; effectief omgaan met multi-task werkbelasting.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Streven naar bedrijfsgroei

  Strategieën en plannen ontwikkelen om een duurzame groei van de onderneming te bewerkstelligen, ongeacht of het gaat om de eigen onderneming of om die van iemand anders. Ernaar streven de inkomsten en positieve kasstromen te verhogen.

Optionele kennis en vaardigheden

testresultaten melden aan andere afdelingen industriële uitrusting inspecteren inspecties leiden corporate governance ten uitvoer brengen meetinstrumenten gebruiken jaarrekeningen interpreteren onderhoudswerkzaamheden beheren beveiligingsapparatuur bedienen businessplannen meedelen aan medewerkers beleidslijnen van de organisatie naleven energiebeheer van installaties uitvoeren klachten van klanten afhandelen businesscases uitwerken oefeningen voor herstel na rampen leiden defecten aan meters van nutsvoorzieningen vaststellen innovatief infrastructuurontwerp promoten kwaliteit van producten op een productielijn controleren arbeidswet toezicht houden op het budget van facilitaire diensten met leveranciers over voorwaarden onderhandelen managers ondersteunen beheer van de leveringsketen technologieën voor hernieuwbare energie beleggingsbeslissingen nemen trends op de energiemarkt analyseren energiebeleid ontwikkelen energie-efficiëntie winstgevendheid beheren gasmarkt advies geven over mogelijke veiligheidsrisico’s betreffende verwarmingssystemen resourceplanning uitvoeren noodevacuatieplannen beheren energieneutraal ontwerp van gebouwen testgegevens analyseren duurzaam beheer promoten projectbeheer uitvoeren kwaliteitscontroles vóór montage uitvoeren omgaan met grote incidenten elektriciteitsverbruik energieaudit uitvoeren insourcestrategie raadplegingsmethoden personeel helpen groeien methoden voor kwaliteitsgarantie personeel aanwerven inspanningen coördineren voor bedrijfsontwikkeling onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen plannen kwaliteitsstandaarden bouwkundige systemen inspecteren advies geven over verbruik van nutsvoorzieningen werkgerelateerde verslagen schrijven met leveranciers over verbetering onderhandelen kwaliteitscontroles uitvoeren planlezen kosten-batenanalyserapporten verstrekken veiligheids- en bewakingsapparatuur bedienen begroting maken voor financiële behoeften standaardsystemen voor enterprise resource planning beheren projectplannen evalueren kwaliteitsnormen voor databases fabricageprocessen een incidentenrapportage bijhouden productiebeleid ontwikkelen projectspecificaties creëren concepten voor energiebesparing ontwikkelen leveranciersrisico’s beoordelen energiemarkt facilitaire diensten beheren tijdschatting maken voor werkzaamheden wetenschappelijke verhandelingen schrijven organisatorische veerkracht financieringsmiddelen beheren advies geven over verbetering van de beveiliging samenwerken aan internationale energieprojecten energieprestaties van gebouwen toezicht houden op werkzaamheden beveiligingsbeleid definiëren naleving van het overheidsbeleid inspecteren veranderingsmanagement toepassen schaalvoordelen in projecten gebruiken strategische bedrijfsbeslissingen nemen beveiligingsteam leiden energieverbruik analyseren juridische vereisten identificeren vertrouwelijkheid van informatie materiaal inspecteren automatisering in gebouwen industriële verwarmingssystemen onderzoeksvoorstellen schrijven relaties met leveranciers onderhouden conflictbeheersing toepassen richtsnoeren voor productie opstellen kwaliteit van producten controleren kwaliteitscriteria voor productie definiëren doelstellingen op het gebied van kwaliteitsborging vaststellen ruimtebenutting beheren energieprestatiecontracten opstellen begrotingscontrole uitvoeren problemen doorgeven aan ervaren collega’s advies geven over energie-efficiëntie van verwarmingssystemen contacten leggen met veiligheidsautoriteiten toezicht houden op ingehuurde beveiliging uitbestedingsstrategie contacten leggen met regeringsfunctionarissen organisatorische teams vormen op basis van competenties cyberbeveiliging gezondheids- veiligheids- en hygiënewetgeving op het gebied van voedsel naleven testgegevens vastleggen technische documentatie aanleveren risicoanalyses uitvoeren veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit regelgeving inzake brandveiligheid financieel verslag opstellen multimodale vervoerslogistiek inkoopactiviteiten beheren rampherstelplannen beheren toezicht houden op kwaliteitscontroles klantenservice verlenen winstgevendheid inschatten oplossingen voor problemen creëren boekhouding veiligheidsrisico’s financiële prestaties van een bedrijf analyseren gasverbruik advies geven over efficiëntieverbeteringen richtlijnen van het hoofdkantoor integreren in lokale vestigingen wettelijk gebruik van geweld zakenrelaties aangaan contractenrecht interne factoren van bedrijven analyseren relaties met belanghebbenden onderhouden crowdsourcing-strategie toezicht houden op de planning van veiligheidssystemen metrische gegevens van een project beheren duurzame energie promoten energiebehoeften vaststellen gezondheids- en veiligheidsmaatregelen in de schoonmaakindustrie audittechnieken deadlines halen naleving van de geluidsnormen waarborgen projectbeheer intern risicobeheerbeleid betalingen voor nutsvoorzieningen berekenen veiligheidsrapporten schrijven beleid inzake faciliteitenbeheer plannen veiligheidssystemen van faciliteiten onderhouden projectinformatie beheren milieubewustzijn promoten werknemers opleiden externe factoren van bedrijven analyseren faciliteitenbeheer in de organisatie met belanghebbenden onderhandelen uitrusting voor nutsvoorzieningen controleren facilitaire diensten promoten relaties met klanten onderhouden financiële haalbaarheid beoordelen verschillende projecten beheren strategieën om inkomsten te genereren ontwikkelen

Source: Sisyphus ODB