Beroep operator asfaltproductie

Operators asfaltproductie delven grondstoffen, zoals zand en stenen, en bedienen mobiele apparatuur om deze naar de fabriek te vervoeren. Ze bedienen geautomatiseerde machines om stenen te verbrijzelen en te sorteren, en om het zand en de stenen te mengen met asfaltcement. Ze nemen monsters om de kwaliteit van het mengsel te controleren en regelen het vervoer ervan naar de bouwplaats.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Asfaltmengels

  De eigenschappen, voordelen en nadelen van asfaltmengsels zoals de Marshall- en Superpavemixen en de wijze waarop deze het best worden toegepast.

 • Composietmaterialen

  De eigenschappen van verschillende materialen die in een laboratorium zijn ontwikkeld, het gebruik ervan per soort product en de manier om deze te creëren.

 • Soorten asfaltdeklagen

  Verschillende soorten asfaltverhardingen, uitgaande van hun bitumengehalte en samenstelling. De sterke en zwakke punten en prijzen van elk type. Bijzondere eigenschappen, waaronder porositeit, stroefheid en geluidsproductie.

Vaardigheden

 • Grondstoffen aan machines toevoeren

  Grondstoffen, chemische stoffen en technische hulpstoffen toevoeren aan plantmachines.

 • Scheidingsapparatuur voor minerale grondstoffen bedienen

  Diverse machines bedienen die worden gebruikt om minerale grondstoffen te scheiden voor verdere verwerking op basis van de grootte van de deeltjes of de chemische samenstelling. Werken met schermen, flotatiecellen, spiralen, mallen, trommels en cyclonen.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole

  Gegevens bijhouden van fouten, interventies en onregelmatigheden met betrekking tot een machine met het oog op kwaliteitscontrole.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Materialen wegen

  Wegen van materialen en producten, het gewicht en andere relevante gegevens op etiketten of labels registreren.

 • Grondstoffen voorbereiden

  De basismaterialen voorbereiden en meten die nodig zijn om goederen en eindproducten te produceren.

 • Asfaltmengmachines bedienen

  Bedienen van de machines die de asfaltoplossing mengen met de reeds verwerkte mineralen, bitumen en additieven volgens de formule.

 • Grondstoffen scheiden

  Scheid de verder te verwerken grondstoffen in partijen.

 • Verkleiningsinstallaties voor minerale grondstoffen bedienen

  Apparatuur bedienen die wordt gebruikt om de grootte van ruwe mineralen te verminderen om deze voor te bereiden op verdere verwerking. Werken met roterende en kaakbrekers, en wals-, kogel- en autogene molens.

 • Temperatuur regelen

  De temperatuur van een bepaalde ruimte of een bepaald voorwerp meten en aanpassen.

Optionele kennis en vaardigheden

bouwsector zorgen voor naleving van de milieuwetgeving gegevens over de voortgang van het werk bijhouden verpakkingsmachines bedienen bouwmaterialen vervoeren materiaalmechanica ergonomisch werken verpakte producten stapelen defecte productiematerialen melden documentatie over de registratie van de partij opstellen levering van grondstoffen beheren capaciteit van de mixer controleren voorraadniveaus bewaken testgegevens vastleggen monsters voor analyse verzamelen warmtebehandelingsovens bedienen zware constructiewerktuigen verrijden machineonderhoud uitvoeren bulkwagens laden producttests uitvoeren materiaal reinigen vrachtwagens met betonmolen bedienen graaftechnieken

Source: Sisyphus ODB