Bedieningspersoneel van machines voor de vervaardiging van cement, stenen en andere minerale producten.