Beroep operator betonblokmachine

Operators betonblokmachine controleren, onderhouden en bedienen betonblokmachines die mallen vult en laat trillen om nat beton samen te persen tot afgewerkte blokken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Mallen onderhouden

  Mallen reinigen en repareren, bijvoorbeeld door onvolkomenheden op de oppervlakte glad te maken.

 • Heftrucks bedienen

  Een heftruck bedienen, dit is een voertuig dat vooraan is uitgerust met een inrichting voor het hijsen of heffen en het vervoeren van zware ladingen.

 • Blokkensnijmachines bedienen

  Bedienen van de balkmachine om ervoor te zorgen dat de juiste patronen voor het sorteren en stapelen correct verlopen.

 • Industriële uitrusting inspecteren

  Inspecteren van apparatuur die wordt gebruikt tijdens industriële activiteiten zoals machines voor de vervaardiging of voor de bouw, om ervoor te zorgen dat de apparatuur voldoet aan de wetgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu.

 • Betongietmachines bedienen

  Bediening van de machine die betonblokken afwerpt en ervoor zorgt dat de afgewerkte blokken volgens de specificaties worden geleverd.

 • Documentatie over de registratie van de partij opstellen

  Rapporten opstellen over de geschiedenis van geproduceerde partijen, rekening houdend met de onbewerkte gegevens en de uitgevoerde tests en met naleving van de GMP-voorschriften van elke partij producten.

 • Vormgevingstechnieken gebruiken

  Vormgevingstechnieken toepassen.

 • Soorten mallen selecteren

  Het geschikte type en de juiste omvang van de mal kiezen op basis van de bewerking.

 • Vrachtwagens met betonmolen bedienen

  Werken met vrachtwagens met betonmolens. De vrachtwagen besturen en besturingselementen bedienen. De tijd in de gaten houden. De nodige maatregelen nemen om het beton bij aankomst op de bouwplaats te evacueren, hetzij alleen met behulp van een volledige stortkoker, hetzij met hulp bij het gebruik van een achterstortkoker.

Optionele kennis en vaardigheden

een computer gebruiken verpakte producten stapelen mixer schoonmaken machineonderhoud uitvoeren geleverd beton inspecteren hygiëne van de werkruimte onderhouden wiskunde kwaliteit van producten controleren lege pallets stapelen grondstoffen meten regelsystemen voor machines opzetten apparatuur om vochtig cement over te brengen bedienen

Source: Sisyphus ODB