Beroep steensplijter

Steensplijters bedienen en onderhouden machines die stenen splijten. Zij bewerken stenen tot verschillende vormen, zoals blokken, keien, tegels en betonproducten. 

Steensplijter: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Soorten steen waarmee wordt gewerkt

  Verschillende soorten steen, die steenhouwers en andere steenarbeiders verwerken tot bouwmaterialen. De mechanische eigenschappen van steen, zoals het gewicht, de treksterkte, de duurzaamheid. Economische eigenschappen zoals kosten, vervoer en inkoop.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

Vaardigheden

 • Grondstoffen meten

  Meten van de grondstoffen voor het laden in de mixer of in machines, om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de specificaties.

 • Verwerkt werkstuk verwijderen

  Afzonderlijke werkstukken na verwerking verwijderen uit de productiemachine of de machinetool. Bij een transportband dient dit gepaard te gaan met een snelle, continue beweging.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Aanslagnokken bevestigen

  De aanslagnokken bevestigen op basis van de breedte of lengte van de snede en de afstand vanaf het blad meten om er zeker van te zijn dat de steen wordt gesplitst volgens de eisen.

 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen

  De door de respectieve autoriteiten vastgestelde gezondheids- en veiligheidsnormen naleven.

 • Machines om steen te kloven bedienen

  Bedien de machine die betonnen bouwsteen splitst in bouwstenen door de steen tegen de eindstops te plaatsen en door het pedaal onder druk te zetten om het mes te laten zakken.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Steenblokken verplaatsen

  Verplaatsen van steenblokken en ze op de juiste plaats in het machinebed plaatsen met behulp van een elektrische takel, houten blokken en wiggen.

 • Plaats van de splitsing bepalen

  De steen onderzoeken om de richting van de korrel en de plaats van het snijblad of van de openingen die de pluggen en veren zullen ontvangen, te bepalen.

Optionele kennis en vaardigheden

hydraulica materiaal onderhouden apparatuur poetsen de bediening van een machine installeren hefapparatuur bedienen scherpe werktuigen slijpen proefdraaien gegevens over de voortgang van het werk bijhouden stenen werkstukken markeren technische middelen raadplegen snijafval verwijderen mechanica automatische machines controleren besturingselementen van hydraulische machines bedienen kwaliteit van producten controleren machine met passende hulpmiddelen leveren traditionele steenklooftechnieken gebruiken heftrucks bedienen defecte productiematerialen melden

Source: Sisyphus ODB