Beroep operator baksteenoven

Operators baksteenoven bakken kleiproducten zoals bakstenen, rioolbuizen of tegels met behulp van periodieke of tunnelovens. Zij regelen de ventielen, houden de thermometers in de gaten, letten op temperatuurschommelingen en onderhouden de ovens.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Gasverhitting regelen

  De gasverhitting regelen op de randen van de glasplaten om te vermijden dat de platen van de geleidingswielen ontsporen.

 • Hitteverlies van de oven voorkomen

  Hitteverlies voorkomen door de ovendeur met bakstenen en klei af te sluiten.

 • Gedrag van producten controleren

  De kleur van branden en pyrometrische kegels onder bepaalde verwerkingsomstandigheden zoals hoge temperatuur observeren.

 • Bakken in de oven controleren

  De oven controleren en bewaken zodat deze, naargelang de gespecificeerde dikte en hardheid, wordt gebruikt voor het branden van voorwerpen (groen- of groenvoorzieningen).

 • Ovenventilatie beheren

  Het beheren van een productspecifieke en energiezuinige ovenventilatie.

 • Oventemperatuur afstellen

  Het niveau en de uniformiteit van de oventemperatuur afstellen door het brandstofvoer te corrigeren.

 • Kwaliteit van producten controleren

  Verschillende technieken gebruiken om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsnormen en -specificaties in acht worden genomen. Toezicht houden op gebreken, verpakkingen en terugzendingen van producten naar verschillende productieafdelingen.

 • Baktemperatuur van klei afstellen

  De baktemperatuur van klei afstellen door de kleppen te bedienen zodat specifieke hoeveelheden gas of olie worden verbrand.

 • Parameters van productieprocessen optimaliseren

  De parameters van het productieproces zoals debiet, temperatuur of druk optimaliseren en beheren.

Optionele kennis en vaardigheden

documentatie over de registratie van de partij opstellen ovengebakken producten overbrengen oven onderhouden materiaal onderhouden afval beheren soorten tegels producten opslaan omgevingsparameters controleren stookruimte oven klaarmaken

Source: Sisyphus ODB