Bedieningspersoneel van installaties voor de vervaardiging van glas en aardewerk