Beroep operator getrokken glas

Operators getrokken glas zijn verantwoordelijk voor de continuproductie van vlakglas door gebruik van de glasoven die gesmolten glas verwerkt.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

Vaardigheden

 • Dikte van het glas behouden

  De gespecificeerde dikte van glas behouden door de snelheid van de rollen in de oven aan te passen.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Gasverhitting regelen

  De gasverhitting regelen op de randen van de glasplaten om te vermijden dat de platen van de geleidingswielen ontsporen.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Verhit glas controleren

  Controleren van de eigenschappen van het reeds in de oven geplaatste glas, zodat barsten, kromtrekken of blaasvorming wordt vermeden.

 • Dikte van glasplaten afstellen

  Afstellen van de dikte van de glasplaten aan de hand van de meetwaarden met behulp van asbestkussens aan de zijkanten van de koelmantel van de ovens.

 • Omgaan met gebroken glasplaten

  Omgaan met gebroken glasplaten zodat ze niet in de oven terechtkomen als de rol van de trekoven gesloten wordt.

 • Parameters van productieprocessen optimaliseren

  De parameters van het productieproces zoals debiet, temperatuur of druk optimaliseren en beheren.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Documentatie over de registratie van de partij opstellen

  Rapporten opstellen over de geschiedenis van geproduceerde partijen, rekening houdend met de onbewerkte gegevens en de uitgevoerde tests en met naleving van de GMP-voorschriften van elke partij producten.

 • Glastrekovens bedienen

  De glastrekoven bedienen om glasplaten van vlakglas te trekken overeenkomstig de gespecificeerde dikte.

 • Bijkomende gasstromen aansteken

  Gasstromen in de oven aansteken om de glasplaten onder het breekpunt te verwarmen.

 • Technische middelen raadplegen

  Lezen en interpreteren van technische hulpmiddelen zoals digitale of papieren tekeningen en afstelgegevens om een machine of bewerkingsmachine goed in te stellen of om mechanische apparatuur te monteren.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

Optionele kennis en vaardigheden

oven onderhouden gasmeter aflezen gietmengsels vormen gasflessen bedienen productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole afval beheren defecte productiematerialen melden glasplaten inspecteren defecte producten verwijderen glas bewerken glasranden glad maken mechanica glas snijden ovenventilatie beheren materiaal onderhouden kwaliteit van grondstoffen controleren

Source: Sisyphus ODB