Beroep vormgever keramiek en porselein

Vormgevers keramiek en porselein vullen matrijzen met klei om keramieken en porseleinen artikelen vorm te geven. Zij gieten indien nodig overtollig slip uit de matrijs, laten matrijzen uitlekken, verwijderen het gietwerk uit de matrijs, strijken de gietoppervlakken glad om oneffenheden te verwijderen en plaatsen het gietwerk op tafels om te drogen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Materiaal voor steengoedproductie

  Kenmerken en eigenschappen van de verschillende materialen die worden gebruikt voor de productie van glasachtig keramiek uit steengoedklei, of in sommige gevallen uit niet-vuurvaste vuurklei.

 • Materiaal voor porseleinproductie

  Kenmerken en eigenschappen van de verschillende grondstoffen, zoals porseleinaarde, kaolien, aluminiumoxide, vuursteen en veldspaat, die worden gebruikt voor de productie van huishoudartikelen en decoratieve voorwerpen.

 • Soorten pottenbakkersmateriaal

  Soorten klei en modder en hun uiterlijk, eigenschappen, materiaalgedrag bij brand, enz.

Vaardigheden

 • Kwaliteit van producten controleren

  Verschillende technieken gebruiken om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsnormen en -specificaties in acht worden genomen. Toezicht houden op gebreken, verpakkingen en terugzendingen van producten naar verschillende productieafdelingen.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Dikte van de klei controleren

  In overeenstemming met de gespecificeerde dikte van de klei door het overschot uit de vormen te gieten, terwijl door middel van de vormopening het kleigehalte bekeken wordt.

 • Jiggermachines bedienen

  De dregmachine bedienen voor het verkrijgen van de gespecificeerde keramische eindproducten zoals kommen, platen of kopjes.

 • Kleimolens bedienen

  De pudmolen bedienen door de controles aan te passen om te mengen, te onttrekken of de kleiladingen te storten volgens specificaties.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Producten uit mallen verwijderen

  Afgewerkte producten uit mallen verwijderen en deze producten grondig onderzoeken op afwijkingen.

Optionele kennis en vaardigheden

klei-extrusiemachines bedienen productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole verschillende aardewerkmaterialen beheersen droogblazers bedienen kwaliteit van grondstoffen controleren kleiproducten polijsten matrijzen produceren keramische glazuren glazuurlaag aanbrengen decoratieve ontwerpen schilderen mallen vullen materialen uit de oven halen machineonderhoud uitvoeren materialen in ovens laden ongebakken klei bewerken gietmengsels vormen ergonomisch werken droogproces van het eindproduct controleren defecte productiematerialen melden voorraadniveaus bewaken gegevens over de voortgang van het werk bijhouden keramiekovens gebruiken heftrucks bedienen gietprocessen aardewerk tuimelmachines bedienen keramisch materiaal uit aluminiumoxide breekbare voorwerpen verpakken voor transport transportband controleren prototypen voor productie maken

Source: Sisyphus ODB