Beroep operator droogkamer aardewerk

Operators droogkamer aardewerk beheren droogtunnels die bedoeld zijn voor het drogen van kleiproducten alvorens die in de oven een behandeling ondergaan.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Droogtunnels bedienen

  De tunnels die worden gebruikt voor de behandeling van producten van klei, zoals bakstenen of dakpannen, bedienen voordat deze in de oven worden verwerkt.

 • Voldoen aan productie-eisen

  Voldoen aan de productie-eisen door het productieschema af te lezen en de temperatuur aan te passen aan de werkelijke vochtigheid, de grootte en het type van de producten die zullen worden gedroogd.

 • Productieschema’s volgen

  Volgen van het productieschema, rekening houdend met alle eisen, tijden en behoeften. Dit schema schetst welke afzonderlijke goederen in elke periode geproduceerd moeten worden en geeft een overzicht van de verschillende aandachtspunten zoals productie, personeel, voorraden, enz. Het is meestal gekoppeld aan de productie waar het plan aangeeft wanneer en hoeveel van elk product nodig is. Alle informatie gebruiken die bij de daadwerkelijke uitvoering van het plan aanwezig is.

 • Afval beheren

  Aanzienlijke hoeveelheden afvalstoffen of gevaarlijke materialen beheren of verwijderen. Ervoor zorgen dat de vereiste vergunningen en toestemmingen voorhanden zijn en dat er goede beheerspraktijken, sectornormen of algemeen aanvaarde landbouwpraktijken worden toegepast.

 • Kwaliteit van producten controleren

  Verschillende technieken gebruiken om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsnormen en -specificaties in acht worden genomen. Toezicht houden op gebreken, verpakkingen en terugzendingen van producten naar verschillende productieafdelingen.

 • Parameters van productieprocessen optimaliseren

  De parameters van het productieproces zoals debiet, temperatuur of druk optimaliseren en beheren.

 • Omgevingsparameters controleren

  Het effect van de machines voor de productie op het milieu controleren, de temperatuurniveaus, waterkwaliteit en luchtverontreiniging analyseren.

 • Droogblazers bedienen

  De draagbare lucht- en warmteblazers bedienen door deze in de drooggangen te plaatsen om specifieke producten te drogen.

Optionele kennis en vaardigheden

documentatie over de registratie van de partij opstellen opleiding geven ovenventilatie beheren droogproces van het eindproduct controleren productieschema aanpassen

Source: Sisyphus ODB