Beroep operator glazuuroven

Operators glazuuroven bedienen ovens die decoraties of glazuur inbranden. Zij bepalen de hoogte en de gelijkmatigheid van de temperatuur van de oven, stellen de temperatuur bij en geven instructies aan een helper bij het gereed maken van de stookruimte en het aansteken van het vuur.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Bakken in de oven controleren

  De oven controleren en bewaken zodat deze, naargelang de gespecificeerde dikte en hardheid, wordt gebruikt voor het branden van voorwerpen (groen- of groenvoorzieningen).

 • Oventemperatuur afstellen

  Het niveau en de uniformiteit van de oventemperatuur afstellen door het brandstofvoer te corrigeren.

 • Producten opslaan

  Producten opslaan om de kwaliteit te waarborgen en in overeenstemming met de normen en voorschriften. Ervoor zorgen dat de opslagfaciliteiten worden onderhouden volgens hygiënenormen, waarbij de temperatuur, de verwarming en de airconditioning van de opslagfaciliteiten worden geregeld.

 • Kwaliteit van producten controleren

  Verschillende technieken gebruiken om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsnormen en -specificaties in acht worden genomen. Toezicht houden op gebreken, verpakkingen en terugzendingen van producten naar verschillende productieafdelingen.

 • Parameters van productieprocessen optimaliseren

  De parameters van het productieproces zoals debiet, temperatuur of druk optimaliseren en beheren.

 • Stookruimte oven klaarmaken

  De ovenstookruimte klaarmaken en andere werknemers aanwijzingen geven over het ontsteken van vuur.

 • Gedrag van producten controleren

  De kleur van branden en pyrometrische kegels onder bepaalde verwerkingsomstandigheden zoals hoge temperatuur observeren.

Optionele kennis en vaardigheden

ovenventilatie beheren grondstoffen valideren aan de hand van adequate uitrusting wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne documentatie over de registratie van de partij opstellen materiaal onderhouden oventypen oven onderhouden afval beheren

Source: Sisyphus ODB