Beroep operator glasvormmachine

Operators glasvormmachine bedienen en onderhouden machines die gesmolten glas in vormen persen of blazen om producten te vormen, zoals neon-buizen, flessen, potten en drinkglazen. Zij configureren machines en stellen deze in, en wegen, meten en controleren productiemonsters om na te gaan of zij voldoen aan de specificaties.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Blaasvormen

  De drie belangrijkste technieken om hol plastic en glazen te creëren, namelijk het blaasgieten via extrusie, strekblaasgieten via injectie, blaasgieten .

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

Vaardigheden

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Glasvormmachines bedienen

  De automatische machines voor het vormen van glas bedienen door ze in te stellen en te gebruiken om het gesmolten glas te persen, blazen of om ‘kwakken’ gesmolten glas in vormen te draaien voor het verkrijgen van flessen, recipiënten of kathodestraalbuizen.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • Gietvormen reinigen

  Reinigen van de gietvormen met water, vet of olie en was en ze met de hand schrapen.

 • Glasplaten inspecteren

  Getrokken glasplaten of glas inspecteren om eventuele barsten zoals scheurtjes of steentjes te detecteren en melding maken van kapotte glasplaten.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Grondstoffen meten

  Meten van de grondstoffen voor het laden in de mixer of in machines, om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de specificaties.

 • Parameters van productieprocessen optimaliseren

  De parameters van het productieproces zoals debiet, temperatuur of druk optimaliseren en beheren.

 • Gedrag van producten controleren

  De kleur van branden en pyrometrische kegels onder bepaalde verwerkingsomstandigheden zoals hoge temperatuur observeren.

 • Voorkomen dat gietsel aan de mal blijft kleven

  Voorkomen dat het gietsel aan de mallen blijft kleven door de mal te borstelen met olie, hete was of grafietoplossing, afhankelijk van de specificaties van de gietdelen.

 • Buizen van doseersysteem afstellen

  Steeksleutels gebruiken om de buizen te installeren en aan te passen die de druppel naar de gietvorm voeren.

 • Verhit glas controleren

  Controleren van de eigenschappen van het reeds in de oven geplaatste glas, zodat barsten, kromtrekken of blaasvorming wordt vermeden.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

Optionele kennis en vaardigheden

droogblazers bedienen defecte producten verwijderen omgevingsparameters controleren materiaal onderhouden gietmengsels vormen kwaliteit van producten controleren onderdelen van mallen onderhouden bedieningspaneel van de brander afstellen coatingmachines bedienen mechanica productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole producttests uitvoeren droogproces van het eindproduct controleren kwaliteit van grondstoffen controleren technische middelen raadplegen transportband controleren matrijzen produceren glaskoelovens bedienen bed voor glas vormen afval beheren ovens om glas te verven bedienen coatingmaterialen

Source: Sisyphus ODB