Beroep operator cateringautomaten

Operators cateringautomaten halen contant geld uit de automaat, voeren visuele inspecties van de machine uit, zorgen voor basisonderhoud en vullen verkochte goederen aan in catering- en andere muntautomaten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Geografische routes

  De interpretatie van geografische informatie, zoals locaties en onderlinge afstanden.

 • Ondernemingsbeleid

  De regels die van toepassing zijn op de activiteiten van een bedrijf.

 • Regels inzake levensmiddelenhygiëne

  De reeks nationale en internationale voorschriften voor hygiëne op het gebied van levensmiddelen en de voedselveiligheid, bijvoorbeeld Verordening (EG) nr. 852/2004.

Vaardigheden

 • Taakgegevens bijhouden

  Organiseren en classificeren van de verslagen van de voorbereide rapporten en correspondentie in verband met de uitgevoerde werkzaamheden en de stand van zaken met betrekking tot de taken.

 • Voorraden beheren

  Uitvoering van verplaatsing van verpakte en bederfelijke producten met een eerdere uiterste verkoopdatum naar de voorkant van een schap.

 • Werking van verkoopautomaten verzekeren

  Reinigen en onderhouden van verkoopautomaten om ze in goede staat te houden. Indien nodig uitvoeren van kleine aanpassingen en reparaties; herstellen van technische en andere storingen. Inroepen van servicemonteurs in geval van gecompliceerde storingen. Verkoopautomaten bijvullen.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Labels van rekken veranderen

  Labels op rekken veranderen, afhankelijk van de locatie van producten die op verkoopautomaten worden getoond.

 • Temperatuurmeters afstellen

  Temperatuurmeters gebruiken om voedsel en dranken op de juiste temperatuur te houden.

Optionele kennis en vaardigheden

tabakmerken algemene beginselen van de levensmiddelenwetgeving voertuigen besturen verkoopautomaten reinigen bakkerijproducten elektrische aansluitschema’s mechanica koelketen

Source: Sisyphus ODB