Beroep opleidingsbeheerder

De leerplanbeheerders ontwikkelen en verbeteren de onderwijsprogramma’s van onderwijsinstellingen. Zij analyseren de kwaliteit van de bestaande leerplannen en werken aan verbetering. Zij communiceren met onderwijsprofessionals om te zorgen voor een nauwkeurige analyse. Zij brengen verslag uit over de ontwikkeling van de curricula en de uitvoering van hun administratieve taken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Normen voor leerplannen

  Het overheidsbeleid inzake onderwijsleerplannen en de goedgekeurde leerplannen van specifieke onderwijsinstellingen.

 • Pedagogie

  De theorie en de praktijk van het onderwijs, met inbegrip van de verschillende didactische methoden voor de opvoeding van personen of groepen.

Vaardigheden

 • Toezicht houden op de implementatie van lesplannen

  Toezicht houden op de stappen die in de onderwijsinstellingen zijn genomen om het goedgekeurde leerprogramma voor deze instelling uit te voeren met gebruik van geschikte onderwijsmethoden en -middelen.

 • Onderwijsprogramma’s evalueren

  Evalueren van de lopende opleidingsprogramma’s en advies geven over mogelijke optimalisatie.

 • Relaties met overheidsinstellingen onderhouden

  Contacten leggen en onderhouden met collega’s bij verschillende overheidsinstanties.

 • Leerplannen analyseren

  Analyseren van de bestaande leerplannen van onderwijsinstellingen en van het overheidsbeleid om lacunes of problemen op te sporen en verbeteringen te ontwikkelen.

 • Advies geven over onderwijsmethoden

  Onderwijsprofessionals advies geven over de aanpassing van leerplannen in lesplannen, klasbeheer, professioneel gedrag als leraar en andere activiteiten en methoden met betrekking tot lesgeven.

 • Toezicht houden op onderwijsontwikkelingen

  De veranderingen in het onderwijsbeleid, de methoden en het onderzoek volgen door relevante literatuur te evalueren en contact te onderhouden met ambtenaren en instellingen op het gebied van onderwijs.

 • De opleidingsmarkt analyseren

  De markt in de opleidingssector analyseren op zijn aantrekkelijkheid, rekening houdend met de marktgroei, trends, omvang en andere elementen.

 • Samenwerken met onderwijsdeskundigen

  Communiceren met leerkrachten of andere vakmensen in het onderwijs om behoeften en verbeterpunten in de onderwijsstelsels in kaart te brengen en een samenwerkingsrelatie tot stand te brengen.

 • Ervoor zorgen dat de leerplannen worden gevolgd

  Ervoor zorgen dat onderwijsinstellingen, leraren en andere onderwijsambtenaren zich bij hun onderwijsactiviteiten en -planning houden aan de goedgekeurde leerplannen.

 • Onderwijsbehoeften identificeren

  In kaart brengen van de behoeften van studenten, organisaties en ondernemingen wat betreft de verstrekking van onderwijs om te helpen bij de ontwikkeling van leerplannen en het onderwijsbeleid.

 • Advies geven over lesplannen

  Beleidskwesties analyseren die van invloed zijn op de ervaring van studenten met onderwijs. Advies geven over de wijze waarop de leerplannen voor specifieke lessen kunnen worden verbeterd om de onderwijsdoelen te bereiken, de studenten te betrekken en zich aan het curriculum te houden.

 • Lesplannen ontwikkelen

  De leerdoelen en -resultaten voor onderwijsinstellingen en de vereiste onderwijsmethoden en potentiële onderwijsmiddelen ontwikkelen en plannen.

Optionele kennis en vaardigheden

onderwijsinstellingen inspecteren pedagogische concepten ontwikkelen e-learningplannen ontwikkelen onderwijs voor leerlingen met bijzondere behoeften educatief netwerk oprichten analytisch denken feedback aan leerkrachten geven navolging van beleid garanderen strategische planning implementeren rapporten presenteren e-learning advies geven over de ontwikkeling van leerprogramma’s advies geven over wetgevingsbesluiten leertechnologieën begrotingsbeginselen

Source: Sisyphus ODB