Beroep optisch ingenieur

Optische ingenieurs ontwerpen en ontwikkelen verschillende industriële toepassingen met optica. Zij hebben kennis van licht, lichttransmissiebeginselen en optische instrumenten om technische hulpmiddelen te ontwerpen zoals microscopen, lenzen, telescopen en andere optische apparaten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Optiek

  De wetenschap die bestanddelen en gedragingen van licht bestudeert.

 • Optisch productieproces

  Het proces en de verschillende stadia van de fabricage van een optisch product, van het ontwerp en het prototype tot de opstelling van optische componenten en lenzen, de assemblage van optische apparatuur en de tussentijdse en definitieve beproeving van de optische producten en de onderdelen daarvan.

 • Refractiesterkte

  Refractiesterkte of de optische sterkte is de mate waarin een optisch systeem, zoals een lens, licht convergeert of divergeert. Divergerende lenzen hebben een negatieve refractiesterkte, terwijl convergerende lenzen een positieve refractiesterkte hebben.

 • Tekeningen ontwerpen

  Beschikken over inzicht in ontwerptekeningen van producten, instrumenten en technische systemen.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Normen voor optische apparaten

  De nationale en internationale kwaliteits- en veiligheidsnormen en -voorschriften voor het gebruik en de vervaardiging van optische apparatuur, met inbegrip van optische materialen, optische componenten, optische systemen, oogheelkundige apparatuur, optomechanische apparatuur, optische meetapparatuur, fotografische apparatuur en opto-elektronische apparatuur.

 • Optische techniek

  Subdiscipline van techniek die betrekking heeft op de ontwikkeling van optische instrumenten en toepassingen, zoals telescopen, microscopen, lenzen, lasers, glasvezelcommunicatie en beeldvormingssystemen.

 • Optische componenten

  De onderdelen en materialen die nodig zijn voor de opbouw van optische instrumenten, zoals lenzen en frames.

 • Soorten optische instrumenten

  Beschikken over informatie over soorten optische instrumenten en lenzen, waaronder microscopen en telescopen, en over hun mechanische eigenschappen, hun onderdelen en hun kenmerken.

 • Natuurkunde

  De natuurwetenschap wat betreft de studie van materiaal, beweging, energie, krachten en aanverwante begrippen.

 • Eigenschappen van optisch glas

  De kenmerken van optisch glas, zoals brekingsindex, dispersie en chemische eigenschappen.

Vaardigheden

 • Analyse van kwaliteitscontrole uitvoeren

  Inspecties en testen van diensten, processen of producten ter beoordeling van de kwaliteit uitvoeren.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Literatuuronderzoek uitvoeren

  Een alomvattend en systematisch onderzoek van informatie en publicaties over een specifiek onderwerp uitvoeren. Een vergelijkende samenvatting van de evaluatiedocumentatie presenteren.

 • Optische systemen modelleren

  Optische systemen, producten en componenten modelleren met behulp van technische ontwerpsoftware. De levensvatbaarheid van het product beoordelen en de fysieke parameters onderzoeken om een succesvol productieproces te garanderen.

 • Testgegevens analyseren

  De tijdens de tests verzamelde gegevens interpreteren en analyseren om conclusies, nieuwe inzichten of oplossingen te formuleren.

 • Analyseresultaten rapporteren

  Onderzoeksdocumenten opstellen of presentaties geven om de resultaten van een uitgevoerd onderzoeks- en analyseproject te rapporteren, met vermelding van de analyseprocedures en -methoden die tot de resultaten hebben geleid, alsmede mogelijke interpretaties van de resultaten.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Testgegevens vastleggen

  Gegevens vastleggen die geïdentificeerd werden, voornamelijk tijdens voorgaande test, om te controleren of de output van de test specifieke resultaten oplevert of om de reactie van de persoon onder een uitzonderlijke of ongebruikelijke input te beoordelen.

 • Prototypen voor productie maken

  Vroege modellen of prototypen maken om concepten en replicatiemogelijkheden te testen. Prototypen maken om preproductietests te beoordelen.

 • Optische prototypes ontwerpen

  Prototypen van optische producten en onderdelen ontwerpen en ontwikkelen met behulp van technische tekeningsoftware.

 • Optische componenten testen

  Optische systemen, producten en onderdelen testen met behulp van passende optische testmethoden, zoals het uitvoeren van tests met axiale stralen en schuine stralen.

 • Wetenschappelijke meetapparatuur bedienen

  Bedienen van apparaten, machines en uitrusting voor wetenschappelijke metingen. Wetenschappelijke apparatuur bestaat uit gespecialiseerde meetinstrumenten verfijnd om het verzamelen van gegevens te vergemakkelijken.

 • Optische testprocedures ontwikkelen

  Testprotocollen ontwikkelen om verschillende analyses van optische systemen, producten en componenten mogelijk te maken.

Optionele kennis en vaardigheden

zakenrelaties aangaan moem optische componenten op raamwerken monteren optomechanische componenten optische systemen ontwerpen technische teams coördineren microsensoren medische beeldvormingstechnologie machinekamerwachten houden technische tekeningen maken halfgeleiders proefdraaien kwaliteitscriteria voor productie definiëren microprocessors sensoren computertechniek technische communicatievaardigheden toepassen opto-elektronische apparaten elektromagnetisch spectrum opto-elektronica optische apparatuur onderhouden opto-elektronische toestellen technische tekeningen lezen fotonica materiaallijsten opstellen precisie-instrumenten gebruiken elektronische testprocedures ontwikkelen optische producten verkopen assemblagetekeningen voorbereiden lasers kwantumoptica elektronica werknemers opleiden telecommunicatietechniek sensoren voor digitale camera's elektro-optica normen voor elektronische apparaten radars micro-elektromechanische systemen vezeloptica projectbeheer uitvoeren technische documentatie aanleveren cae-software storingen aan apparatuur oplossen productontwerpen ontwikkelen fijnmechanica optomechanica in trilholtes micro-optische apparatuur kwaliteitsstandaarden precisiemachines bedienen machinebouw regeltechniek schakelschema’s communiceren met klanten micro-elektronica akoestiek optomechanische techniek gegevensanalyses uitvoeren cad-software gebruiken precisiemeetinstrumenten hanteren microgolfprincipes optische assemblagemachines bedienen optische instrumenten resourceplanning uitvoeren

Source: Sisyphus ODB