Beroep orderpicker

Orderpickers zetten orders handmatig klaar. Ze halen orders op en brengen ze naar het leveringsplatform voor verwerking, of, in de handelssector, voor klanten die ze komen ophalen. Zij worden geacht bestellingen klaar te maken voor verzending, waarbij ze rekening houden met de hoeveelheid en de aard van de gespecificeerde goederen en voldoen aan de door de onderneming vastgestelde kwaliteitscriteria. Zij verzamelen ook verschillende soorten goederen voor verzending en vervoeren orders naar verzendlocaties zoals aangegeven door een supervisor. Ze stapelen gewoonlijk met de hand gebundelde artikelen op een pallet, zijn er verantwoordelijk voor dat de voorwerpen op de pallet omspannen zijn zodat deze goed vastliggen bij het verplaatsen, en zorgen ervoor dat de pallet ongeschonden blijft.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Soorten verpakkingen die worden gebruikt bij industrieel vervoer

  Kennis van verschillende soorten verpakkingsmaterialen die voor industriële verzendingen worden gebruikt, afhankelijk van het soort goederen dat moet worden verzonden. Naleving van de voorschriften betreffende de verpakking van goederen.

 • Veiligheidsvoorschriften in opslagplaatsen

  Het geheel van veiligheidsprocedures en -voorschriften voor opslagplaatsen dat is bedoeld om incidenten en gevaren te voorkomen. Veiligheidsvoorschriften naleven en apparatuur inspecteren.

Vaardigheden

 • Goederen volgens werkorders vastmaken

  Banden rond stapels of artikelen bevestigen, vóór de verzending of opslag ervan.

 • Databanken van magazijnen bijhouden

  Databanken van magazijnen bijhouden en toegankelijk houden voor meerdere gebruikers.

 • Kettingzagen gebruiken

  Mechanische kettingzagen bedienen die worden aangedreven door elektriciteit, perslucht of benzine.

 • Schriftelijke instructies volgen

  Volg de schriftelijke instructies om een taak of een stapsgewijze procedure uit te voeren.

 • Inventaris van magazijnen beheren

  Beheer van de inventaris van magazijnen en controle van de opslag en het vervoer van goederen uit het magazijn. Toezicht houden op transacties zoals verzenden, ontvangst en opbergen;

 • Materiaal om goederen te behandelen onderhouden

  Storingen en beschadiging van de apparatuur voor materiaalbehandeling in kaart brengen en rapporteren.

 • Goederen met precisie opslaan in magazijnen

  Goederen in het magazijn vervoeren en ze met precisie op de juiste en aangewezen locatie plaatsen om de ruimte maximaal te benutten. Hierbij vorkheftrucks of andere instrumenten gebruiken.

 • Zware gewichten tillen

  Zware gewichten tillen en toepassen van ergonomische tiltechnieken om beschadiging van het lichaam te voorkomen.

 • Materiaaltransportapparatuur gebruiken

  Het verrichten van algemene fysieke activiteiten in magazijnen zoals laden, lossen en sorteren van goederen.

 • Fysieke toestand van magazijnen onderhouden

  Nieuwe magazijnindelingen ontwikkelen en implementeren om de faciliteiten in goede staat te houden; werkorders uitbrengen voor reparatie- en vervangingshandelingen.

 • Bestellingen van klanten verwerken

  Bestellingen van klanten afhandelen. De bestelling van de klant ontvangen en een lijst met vereisten, een werkproces en een tijdbestek bepalen. Het werk uitvoeren zoals gepland.

 • Checklists volgen

  Checklists volgen en ervoor zorgen dat alle items die erin zijn opgenomen, worden nageleefd.

 • Gegevensregistratiesystemen voor magazijnen gebruiken

  Gebruik van systemen voor het registreren van het product, de verpakking en het bestellen van informatie in specifieke formaten en soorten van registratie.

 • Zorgen voor efficiënt gebruik van magazijnruimtes

  Efficiënt gebruik maken van de opslagruimte om maximale efficiëntie te waarborgen en tegelijk te voldoen aan de doelstellingen op het gebied van milieu en begroting.

 • Controlesystemen voor voorraad onderhouden

  Voorraadcontrolesystemen up-to-date houden en zorgen voor een accurate inventarisatie.

 • Zendingen wegen

  Voor elke zending en voor elke zending moeten de gewichten en afmetingen per verpakking of per stuk worden berekend.

 • Zendingen controleren

  Medewerkers moeten aandachtig en goed georganiseerd zijn om ervoor te zorgen dat inkomende en uitgaande verzendingen nauwkeurig en niet beschadigd zijn. Deze omschrijving omschrijft niet echt de competentie (of taak) die wordt voorgesteld door de PT.

 • Bestellingen van onlinewinkels verwerken

  Verwerken van bestellingen uit de webshop; directe verkoop, verpakking en verzending.

 • Verpakkingsmateriaal gebruiken

  Bevestigings- en verpakkingstools gebruiken, zoals kunststofband, aanbrengtools, lijm, markeer- en etiketteerapparatuur en tape.

 • Bestellingen selecteren voor verzending

  Selecterenvan bestellingen in magazijnen die bestemd zijn om te worden verzonden, waarbij ervoor wordt gezorgd dat correcte nummers en soorten goederen worden geladen en verzonden. Producten labelen en merken zoals gevraagd.

 • Spraakgestuurde orderpickingsystemen gebruiken

  Spraakgestuurde orderpickingsystemen met verschillende orderpickingmethodes bedienen; werken met mondelinge instructies en aanwijzingen via een hoofdtelefoon en een microfoon.

 • Markeermiddelen in magazijnen gebruiken

  Containers en containertags of producten etiketteren; markeer- en etiketteermiddelen in magazijnen gebruiken.

Optionele kennis en vaardigheden

goederen monteren beschadigde goederen voor verzending identificeren uitstekende dienstverlening bieden opslagactiviteiten goederen die worden vervoerd vanuit opslagfaciliteiten

Source: Sisyphus ODB