Beroep overheidsaccountant

De accountants van de overheidsfinanciën, hoofd van de afdeling thesaurie van een overheidsinstelling. Zij beheren de financiële administratie, de uitgaven en de inkomsten van de instelling en de naleving van belastingen en andere financiële wetgeving. Zij voeren administratieve taken uit om te zorgen voor het bijhouden van bewijsstukken, de ontwikkeling van plannen voor het begrotingsbeheer en de uitvoering van financiële prognoses.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Begrotingsbeginselen

  Beginselen voor de raming en planning van prognoses voor de bedrijfsactiviteiten, opstellen van regelmatige begroting en verslagen.

 • Financiële prognoses

  Het instrument dat in het kader van fiscaal financieel beheer wordt gebruikt voor het aangeven van trends in de inkomsten en voor schattingen van financiële omstandigheden.

 • Boekhoudkundige technieken

  De technieken voor het registreren en samenvatten van zakelijke en financiële transacties en het analyseren, verifiëren en rapporteren van de resultaten.

 • Overheidsfinanciën

  De economische invloed van de overheid en de werking van overheidsinkomsten en -uitgaven.

 • Belastingwetgeving

  Belastingwetgeving die van toepassing is op een specifiek specialisatiedomein, zoals invoerbelasting, omzetbelasting, enz.

Vaardigheden

 • Overheidsinkomsten inspecteren

  Inspecties verrichten van de middelen die beschikbaar zijn voor een nationale of lokale overheidsinstantie, zoals het inkomen uit belastingen, om ervoor te zorgen dat de inkomens voldoen aan de inkomensverwachtingen, dat er geen fouten worden gemaakt en dat er geen verdachte activiteiten zijn bij de behandeling van de overheidsfinanciën.

 • Financiële audits uitvoeren

  De financiële gezondheid, de handelingen en het financiële verloop in de jaarrekening van de vennootschap evalueren en controleren. De financiële gegevens herzien om te zorgen voor rentmeesterschap en bestuurbaarheid.

 • Financiële rekeningen controleren

  De financiële administratie van uw dienst verzorgen, de kosten beperken tot de noodzakelijke uitgaven en de inkomsten van uw organisatie maximaliseren.

 • Overheidsuitgaven inspecteren

  De financiële procedures van een overheidsorganisatie inspecteren die zich bezighoudt met budget- en middelenallocatie en -uitgaven om ervoor te zorgen dat er geen fouten worden gemaakt en er geen verdachte activiteit optreedt bij de verwerking van financiële rekeningen en dat de uitgaven voldoen aan de financiële behoeften en prognoses.

 • Financieel verslag opstellen

  De projectboekhouding voltooien. Een reële begroting opstellen, de discrepantie tussen de geplande en de werkelijke begroting vergelijken en definitieve conclusies trekken.

 • Clientaccountstrategie ontwikkelen

  Strategische doelen en acties ontwikkelen voor toekomstige interactie met een account voor de organisatie.

 • Financieringsmiddelen beheren

  Budgetten en financiële middelen monitoren en controleren voor een bekwaam beheer ten aanzien van bedrijfsmanagement.

Optionele kennis en vaardigheden

financiële risico’s beheren activiteiten delegeren schuldclassificatie boekhoudregelgeving samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarborgen schuldsystemen financiële transacties verwerken rekeningen beheren leiding geven aan personeel voldoen aan wettelijke bepalingen budgetten beheren advies geven over overheidsfinanciën administratieve systemen beheren publiekrecht burgerlijk recht belastingen berekenen

Source: Sisyphus ODB