Beroep paardenverzorger

Paardenverzorgers verzorgen paarden en pony’s.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Training van jonge paarden

  Beginselen en technieken voor het trainen van jonge paarden met belangrijke eenvoudige oefeningen voor lichaamsbeheersing.

 • Bioveiligheid

  Zich bewust zijn van de algemene beginselen van het concept bioveiligheid en in het bijzonder van de regels ter preventie van ziekten in geval van een epidemie die de volksgezondheid in gevaar brengt.

 • Rasspecifiek gedrag van paarden

  Het gedrag en de specifieke kenmerken van verschillende paardenrassen.

 • Biologie

  Weefsels, cellen en functies van planten en dierlijke organismen en hun onderlinge afhankelijkheden en interacties met elkaar en de omgeving.

 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn

  De wettelijke grenzen, gedragscodes, nationale en EU-regelgevingskaders en wettelijke procedures voor het werken met dieren en levende organismen, ter waarborging van hun welzijn en gezondheid.

Vaardigheden

 • Toezien op hygiënische procedures in agrarische omgevingen

  Ervoor zorgen dat de hygiënische procedures in agrarische omgevingen worden gevolgd, rekening houdend met de voorschriften voor specifieke actiegebieden zoals dieren, planten, plaatselijke landbouwproducten, enz.

 • Paarden verzorgen

  Het verlenen van zorg voor paarden omvat schoonmaak, huisvesting, het klaarmaken van paarden en pony’s voor paardrijden, vastzetten en leiden van paarden, rekening houdend met de veiligheidsvoorschriften voor paarden en mensen, specifieke vereisten van het betrokken paard; met gebruik van passende methodes, gereedschap en uitrusting voor paarden.

 • Beweging van dieren controleren

  Sturen, regelen of beperken van bewegingen van een dier of een groep dieren.

 • Jonge paarden africhten

  Jonge paarden socialiseren (wassen, gareel aandoen, hoofdstel aandoen, poten opheffen, enz.), rekening houdend met de veiligheid en het welzijn van het paard en de leraar.

 • Stallen schoonmaken

  Stallen schoonmaken en al het vuile strooisel verwijderen om te voorkomen dat vocht- en rook zich vormen en om potentiële parasietenproblemen te verminderen.

 • Helpen bij de geboorte van dieren

  Helpen bij de geboorte van dieren en zorgen voor het pasgeboren dier.

 • Benen van paarden schoonmaken

  Ervoor zorgen dat de benen van het paard naar behoren worden schoongemaakt.

 • Boerderijen onderhouden

  Boerderijfaciliteiten zoals omheiningen, watervoorziening en buitengebouwen onderhouden.

 • Weilanden onderhouden

  Ervoor zorgen dat dieren op weiden of graaslanden voldoende voer hebben. Maatregelen nemen voor de instandhouding van de weiden, zoals weidegang bij toerbeurt.

Optionele kennis en vaardigheden

vee fokken soorten vee landbouwmachines gebruiken gebitsaandoeningen bij paarden paarden trainen vereisten voor hoefijzers beoordelen taakgegevens bijhouden beginselen van veilig paardrijden agrotoerisme transportvoertuigen voor paarden hoefsmidgereedschap en -benodigdheden maken paardenhoeven prepareren agronomische productiebeginselen hoefijzers bevestigen kreupelheid bij paarden beoordelen voetverzorgingsvereisten van paarden beoordelen voortbeweging van dieren analyseren boerderij-inrichting voorstellen

Source: Sisyphus ODB