Beroep pakhuismedewerker

Pakhuismedewerkers houden zich bezig met de afhandeling en opslag van materialen door middel van activiteiten als laden, lossen en het verplaatsen van artikelen in een magazijn of opslagruimte. Zij werken volgens orders bij het inspecteren van materialen en het verstrekken van documentatie voor de behandeling van producten. Pakhuismedewerkers beheren ook de inventaris en zorgen voor de veilige verwijdering van afval.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Coderingssysteem voor producten

  De verpakkingscodes en aanduidingen die vereist zijn voor de toepassing van deugdelijke procedures voor de behandeling van goederen.

 • Regels inzake voorraadbeheer

  De specifieke beginselen en technieken die worden gebruikt bij het bepalen van de juiste omvang van de benodigde inventaris.

Vaardigheden

 • Goederen volgens werkorders vastmaken

  Banden rond stapels of artikelen bevestigen, vóór de verzending of opslag ervan.

 • Zware items op pallets laden

  Gebruik van hijs- of hefwerktuigen en machines om zware producten te stapelen, zoals platen of stenen op draagbare platforms, zodat deze kunnen worden opgeslagen en verplaatst.

 • Bestellingen selecteren voor verzending

  Selecterenvan bestellingen in magazijnen die bestemd zijn om te worden verzonden, waarbij ervoor wordt gezorgd dat correcte nummers en soorten goederen worden geladen en verzonden. Producten labelen en merken zoals gevraagd.

 • Inventaris van magazijnen beheren

  Beheer van de inventaris van magazijnen en controle van de opslag en het vervoer van goederen uit het magazijn. Toezicht houden op transacties zoals verzenden, ontvangst en opbergen;

 • Fysieke toestand van magazijnen onderhouden

  Nieuwe magazijnindelingen ontwikkelen en implementeren om de faciliteiten in goede staat te houden; werkorders uitbrengen voor reparatie- en vervangingshandelingen.

 • Magazijnmaterialen gebruiken

  In staat zijn om voor het laden en de opslag laadpallets en soortgelijke gemotoriseerde magazijnuitrusting te gebruiken.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen

  De relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw toepassen om ongevallen, verontreiniging en andere risico’s te voorkomen.

 • Gegevensregistratiesystemen voor magazijnen gebruiken

  Gebruik van systemen voor het registreren van het product, de verpakking en het bestellen van informatie in specifieke formaten en soorten van registratie.

 • Bestellingen verzenden

  Verpakken en leveren van de verpakte goederen aan een verzender.

 • Markeermiddelen in magazijnen gebruiken

  Containers en containertags of producten etiketteren; markeer- en etiketteermiddelen in magazijnen gebruiken.

 • Controlesystemen voor voorraad onderhouden

  Voorraadcontrolesystemen up-to-date houden en zorgen voor een accurate inventarisatie.

 • Bouwmaterialen inspecteren

  Controleer de voorraden van de bouwmaterialen op schade, vocht, verlies of andere problemen voor het materiaal te gebruiken.

 • Goederen stapelen

  Goederen en geproduceerde producten in containers stapelen zonder speciale behandeling of procedure.

 • Afval sorteren

  Handmatig of automatisch sorteren van afval door het te scheiden in verschillende onderdelen.

 • Binnenkomende bouwmaterialen verwerken

  Binnenkomende bouwmaterialen ontvangen, de transactie afhandelen en de onderdelen invoeren in een intern administratiesysteem.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Instructies inzake voorraadbeheer volgen

  Artikelen stapelen volgens de ontvangen voorraadinstructies.

 • Efficiëntieplannen voor logistieke operaties implementeren

  De door managers in inrichtingen ontwikkelde efficiëntieplannen ten uitvoer leggen. Technieken, middelen en opleiding gebruiken om de efficiëntie van de werkplek te verbeteren.

 • Niet-gevaarlijk afval verwijderen

  Afvoeren van afvalstoffen die geen risico voor de gezondheid en de veiligheid vormen op een wijze die in overeenstemming is met de procedures voor recycling en afvalbeheer.

 • Pallets laden

  Vermogen om pallets op voertuigen op een veilige manier te laden en te lossen.

Optionele kennis en vaardigheden

goederen verpakken bouwmaterialen vervoeren goederen monteren schriftelijke instructies volgen compatibiliteit van materialen controleren magazijnen reinigen benodigde bouwmaterialen berekenen apparatuur om barcodes te scannen gebruiken methoden voor goederenvervoer transport van gevaarlijke stoffen gevaarlijk afval verwijderen wetgeving inzake wegvervoer voertuigen besturen breekbare voorwerpen hanteren gps-systemen gebruiken veiligheidsvoorschriften in opslagplaatsen bouwmaterialen bestellen

Source: Sisyphus ODB