Beroep paleontoloog

Paleontologen onderzoeken en analyseren de levensvormen die in de oudheid van de planeet aarde bestonden. Zij streven ernaar het evolutionaire traject en de interactie met verschillende geologische gebieden te definiëren van allerlei soorten organismen en planten, pollen en sporen, ongewervelde en gewervelde dieren, mensen, sporen zoals voetafdrukken, en ecologie en het klimaat.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Paleontologie

  Het wetenschapsgebied dat de ecologie, de evolutie en de interactie met andere organismen bestudeert, en het milieu in de periode die ongeveer 11 700 jaar geleden is begonnen tot het heden.

 • Wetenschappelijke modelvorming

  Wetenschappelijke activiteit bestaande in het selecteren van de relevante aspecten van een situatie en gericht op het weergeven van fysieke processen, empirische objecten en verschijnselen om een beter begrip, visualisatie of kwantificering mogelijk te maken, alsook een simulatie die laat zien hoe dit specifieke subject zich onder bepaalde omstandigheden zou gedragen.

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

 • Geologie

  Vaste aarde, steensoorten, structuren en processen waarbij deze worden gewijzigd.

 • Geografische informatiesystemen

  De instrumenten voor geografische kartering en plaatsbepaling, waaronder GPS (wereldwijd plaatsbepalingssysteem), GIS (geografische informatiesystemen) en teledetectie.

 • Geologische tijdsschaal

  Een systeem voor de chronologische meting van de geologische geschiedenis in verschillende periodes en subperiodes waarin rekening wordt gehouden met het prehistorische leven, de geografie en het klimaat.

Vaardigheden

 • Wetenschappelijke verhandelingen schrijven

  De hypothese, bevindingen en conclusies van uw wetenschappelijk onderzoek op uw vakgebied in een professionele publicatie presenteren.

 • Geografische informatiesystemen gebruiken

  Werken met computersystemen zoals geografische informatiesystemen (GIS).

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Wetenschappelijke methoden toepassen

  Toepassing van wetenschappelijke methoden en technieken om verschijnselen te onderzoeken, door het verwerven van nieuwe kennis of het corrigeren en integreren van eerdere kennis.

Optionele kennis en vaardigheden

veldwerk uitvoeren wetenschappelijke meetapparatuur bedienen ergonomisch werken plantkunde toezicht houden op opgravingen onderzoeksvoorstellen schrijven technieken toepassen voor statistische analyses wetenschappelijke theorieën ontwikkelen geochemische monsters onderzoeken experimentele laboratoriumgegevens analyseren testgegevens vastleggen geofysica monsters voor analyse verzamelen experimentele gegevens verzamelen geofysische gegevens interpreteren laboratoriumproeven uitvoeren biologie chemie

Source: Sisyphus ODB