Beroep plaatser van affiches

Plaatsers van affiches hangen posters en andere reclamematerialen aan gebouwen, op bussen en metro’s, evenals op andere openbare plaatsen, zoals winkelcentra, om de aandacht van voorbijgangers te trekken. Zij gebruiken een speciale uitrusting om gebouwen te beklimmen en hogere plekken te bereiken, en nemen daarbij de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en -procedures in acht.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Risico’s van reclame-elementen op grote hoogte

  De gevaren en risico's waaraan de plaatser van affiches wordt blootgesteld tijdens het plaatsen en verwijderen van affiches, zoals vallen van hoogtes, gebruik van platforms zonder leuning of ongevallen door het manueel hanteren van materialen en gereedschappen.

 • Buitenreclame

  Soorten en kenmerken van reclame die in het openbaar wordt getoond, zoals op straatmeubilair, voertuigen voor openbaar vervoer, stations en luchthavens, en op borden.

Vaardigheden

 • Reclamemateriaal opstellen

  Het stadsmeubilair voorbereiden en het reclamemateriaal er aan bevestigen, overeenkomstig alle voorzorgsmaatregelen en arbeidsnormen. De verlichting en het algemeen voorkomen controleren en mogelijke defecten identificeren tijdens de aanvraagprocedure.

 • Affiches verwijderen

  Versleten, achterstallige of ongewenste posters verwijderen en ze naar behoren weggooien.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Straatmeubilair voor reclame plaatsen

  Nieuwe uitrusting voor reclamedoeleinden in stedelijke gebieden plaatsen, zoals vrijstaande panelen of openbare banken.

 • Ondernemingsbeleid toepassen

  De beginselen en regels voor de de activiteiten en processen van een organisatie toepassen.

 • Zorgen voor onderhoud van reclamepanelen

  Reclameborden en de desbetreffende inrichting zoals openbare banken, straatverlichting, vuilnisbakken voor glas, batterijen en panelen van busstations regelmatig inspecteren, schoonmaken en onderhouden.

 • Reclameaffiches ophangen

  Reclameaffiches verzamelen en ze ophangen in de respectieve advertentieruimte. Affiches op professionele wijze aanbrengen, zonder kreuken, plooien of overlappingen.

 • Glazen oppervlakken reinigen

  Gebruiken van reinigingsmiddelen om alle oppervlakken die met glas zijn bedekt, met name ramen, schoon te maken.

Optionele kennis en vaardigheden

veiligheidsprocedures volgen bij werken op grote hoogten reclametechnieken in de buitenlucht werken afvalbeheer elektrisch gereedschap gebruiken dagelijks afval beheren straatmeubilair reinigen principes van elektronische apparatuur voertuigen besturen platforms voor werken op hoogte bedienen risicobeheersingsmaatregelen selecteren technieken voor graffitiverwijdering met chemische reinigingsmiddelen werken

Source: Sisyphus ODB