Beroep plaatser van verkeersborden

Plaatsers van verkeersborden brengen verkeersborden naar de aangegeven locatie en plaatsen die. De plaatsers kunnen een gat in de bodem boren of bestaande bestrating verwijderen om bij de bodem te kunnen. Zij kunnen zware borden in beton verankeren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Verkeerswetgeving

  Beschikken over inzicht in de verkeerswetgeving en de verkeersregels.

 • Normen voor verkeerssignalisatie

  Nationale en Europese voorschriften voor plaatsing en eigenschappen van verkeersborden, met inbegrip van afmetingen, hoogte, reflectie en andere belangrijke kenmerken.

Vaardigheden

 • Verkeerssignalen interpreteren

  Aandachtig zijn voor lichten op de weg, wegomstandigheden, het verkeer in de buurt en voorgeschreven snelheidsbeperkingen om de veiligheid te waarborgen. Verkeerslichten interpreteren en dienovereenkomstig handelen.

 • 3D-schema's interpreteren

  Interpreteren en begrijpen van plannen en tekeningen in productieprocessen die representaties in drie dimensies bevatten.

 • Bouwmaterialen inspecteren

  Controleer de voorraden van de bouwmaterialen op schade, vocht, verlies of andere problemen voor het materiaal te gebruiken.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Tijdelijke wegsignalisatie plaatsen

  Tijdelijke verkeersborden, verlichting en barrières plaatsen om weggebruikers te waarschuwen voor activiteiten op de weg.

 • GPS-systemen gebruiken

  GPS-systemen gebruiken.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen

  De relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw toepassen om ongevallen, verontreiniging en andere risico’s te voorkomen.

 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerkzaamheden

  Gebruiken van elementen van beschermende kleding, zoals schoenen met stalen punt en een veiligheidsbril, om de kans op ongevallen in de bouw tot een minimum te beperken en om het risico op letsel bij een ongeval te beperken.

 • Handboren gebruiken

  Een handboor gebruiken om gaten te maken in verschillende soorten materiaal zoals steen, baksteen en hout. Ervoor zorgen u de juiste apparatuur, instellingen, boor en druk voor de taak worden gebruikt.

 • 2D-schema's interpreteren

  Plannen en tekeningen in productieprocessen met afbeeldingen in twee dimensies interpreteren en begrijpen.

 • Bouwsites inspecteren

  De gezondheid en de veiligheid tijdens het bouwproject garanderen door regelmatig de bouwplaats te inspecteren. Risico’s vaststellen die mensen in gevaar kunnen brengen of de bouwuitrusting kunnen beschadigen.

Optionele kennis en vaardigheden

meetinstrumenten gebruiken persoonlijke administratie bijhouden breekbare voorwerpen hanteren trilheimachines bedienen mobiele kranen bedienen beton mengen verkeersborden inspecteren gegevens over de voortgang van het werk bijhouden werken in een bouwteam binnenkomende bouwmaterialen verwerken beton gieten wegdek verwijderen

Source: Sisyphus ODB