Beroep planningsingenieur luchthaven

Planningsingenieurs van luchthavens beheren en coördineren de planning, het ontwerp en de ontwikkelingsprogramma’s op luchthavens.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Geologische factoren bij de bouw van luchthavens

  Kennis van geologische kenmerken die van invloed zijn op de bodemgesteldheid en de funderingen van een luchthaven, voor planning- en potentiële bouw- en ontwikkelingsdoeleinden.

 • Landgebruik voor luchthavenplanning

  Beschikken over grondig inzicht in de uitgangspunten voor het gebruik van grond voor menselijke activiteiten op en rondom luchthavens; rekening houden met de effecten op natuurlijke hulpbronnen als water, bodem, nutriënten en fauna.

Vaardigheden

 • Omgaan met belanghebbenden van luchthavens

  Bijeenkomen met overheidsfunctionarissen, milieudeskundigen, ontwikkelaars, speciale belangengroepen, maar ook het grote publiek, luchthavengebruikers en andere belanghebbenden, om de verschillende diensten, faciliteiten en de bruikbaarheid van de luchthaven te beoordelen.

 • Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren

  Het evalueren en beoordelen van het potentieel van een project, plan, voorstel of nieuw idee. Een gestandaardiseerde studie realiseren die gebaseerd is op uitgebreid onderzoek en research ter ondersteuning van het besluitvormingsproces.

 • Masterplan voor een luchthaven opstellen

  Een masterplan opstellen voor de lange termijn ontwikkeling van een luchthaven; grafische afbeeldingen opmaken van de huidige en toekomstige eigenschappen van de luchthaven.

 • Luchthavennormen en -voorschriften toepassen

  Kennen en toepassen van de geaccepteerde normen en voorschriften voor Europese luchthavens. Kennis toepassen om de luchthavenregels, voorschriften en het veiligheidsplan van de luchthaven handhaven.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • In een luchtvaartteam werken

  Werk vol vertrouwen in een groep in de algemene luchtvaartdiensten, waarbij elk individu op zijn eigen bevoegdheidsniveau actief is om een gemeenschappelijk doel te bereiken, zoals een goede interactie met de klant, veiligheid van de luchtvaart en het onderhoud van luchtvaartuigen.

 • Middelen voor de ontwikkeling van luchthavens beheren

  Toegewezen middelen voor het ontwerp en de verdere ontwikkeling van luchthaveneigendommen en -faciliteiten leiden; beheersing van de kosten, kwaliteit en tijdigheid van belangrijke projecten voor de verbetering van de luchthaven.

 • Onderaannemers op een luchthaven aanwijzingen geven

  Aanwijzingen geven voor het werk van architecten, ingenieurs en aanverwante onderaannemers. Bepalen van projectplanningen en kostenramingen en de ontwikkelingen communiceren aan het senior management.

 • Kaarten op maat ontwerpen

  Kaarten ontwerpen, rekening houdend met de specificaties en vereisten van de klant.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Beschikken over computervaardigheden

  Op een efficiënte manier gebruiken van computers, IT-apparatuur en moderne technologie .

 • Strategisch beheer implementeren

  Uitvoeren van een strategie voor de ontwikkeling en transformatie van het bedrijf. Strategisch management omvat de formulering en uitvoering van de belangrijkste doelstellingen en initiatieven van een onderneming door het senior management namens de eigenaren, op basis van de beschikbare middelen en een beoordeling van de interne en externe omgeving waarin de organisatie actief is.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Voldoen aan wettelijke bepalingen

  Ervoor zorgen dat u naar behoren wordt geïnformeerd over de wet- en regelgeving die van toepassing is op een specifieke activiteit en zich houdt aan zijn regels, beleid en wetgeving.

 • Certificeringshandleidingen voor luchthavens samenstellen

  Certificeringshandleidingen voor luchthavens samenstellen en up-to-date houden; uitgebreide informatie over luchthavenfaciliteiten, -apparatuur en -procedures verstrekken.

 • Offertes van aannemers vergelijken

  Vergelijken van offertes voor de gunning van een opdracht om bepaalde opdrachten binnen een bepaalde termijn uit te voeren.

 • Groeitendensen in de luchtvaart volgen

  Op de hoogte blijven van de groeitrends in de luchtvaartsector; de belangrijkste punten van de ontwikkelingsplannen van de luchthaven op lange termijn begrijpen.

Optionele kennis en vaardigheden

contracten beheren computergestuurde hulpmiddelen voor software-engineering gebruiken milieubewustzijn promoten milieuvoorschriften op luchthavens veiligheidsrisico’s op luchthavens identificeren werksfeer van continue verbetering creëren milieustudies rond luchthavens uitvoeren

Source: Sisyphus ODB