Beroep planoloog

Planologen bezoeken locaties om projecten en plannen te maken voor het gebruik en de ontwikkeling van land. Zij verzamelen en analyseren gegevens over de grond. Planologen geven advies over de efficiëntie en veiligheid van ontwikkelingsplannen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Geografie

  De wetenschappelijke discipline die het land, de verschijnselen, kenmerken en bewoners van de aarde bestudeert. Dit domein probeert inzicht te krijgen in de natuurlijke en door de mens veroorzaakte complexiteit van de aarde.

 • Landmeting

  De techniek voor het bepalen van de driedimensionale positie van punten op het aardoppervlak en de afstanden en hoeken daartussen.

 • Inspectiemethoden

  Inzicht hebben in de enquêtemethoden, de teledetectietechnieken en apparatuur.

 • Topografie

  Grafische weergave van de oppervlakte van een plaats of regio op een kaart waarop hun relatieve posities en hoogten zijn aangegeven.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Milieubeleid

  Lokaal, nationaal en internationaal beleid dat zich bezighoudt met de bevordering van de duurzaamheid van het milieu en de ontwikkeling van projecten die negatieve gevolgen voor het milieu terugdringen en de toestand van het milieu verbeteren.

 • Zone-indelingscodes

  De verdeling van land in zones waar verschillende toepassingen en activiteiten zijn toegestaan, zoals activiteiten op het gebied van woningen, landbouw en industrie. Deze gebieden worden geregeld door wetgevingsprocedures en lokale overheden.

 • Civiele techniek

  De technische discipline waarbij het ontwerp, de bouw en het onderhoud van op natuurlijke wijze gebouwde werken, zoals wegen, gebouwen en kanalen, worden onderzocht.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Stedelijke planning

  Een politiek en technisch proces dat erop gericht is het stedelijk milieu te ontwerpen en het landgebruik te optimaliseren door verschillende aspecten in aanmerking te nemen, zoals infrastructuur, water en groene en sociale ruimten.

 • Wettelijke voorschriften voor stedelijke planning

  Investeringen en planologische overeenkomsten. Ontwikkelingen in de bouwwetgeving met betrekking tot milieu, duurzaamheid, sociale en financiële aangelegenheden.

 • Geografische informatiesystemen

  De instrumenten voor geografische kartering en plaatsbepaling, waaronder GPS (wereldwijd plaatsbepalingssysteem), GIS (geografische informatiesystemen) en teledetectie.

Vaardigheden

 • Verzamelde onderzoeksgegevens verwerken

  Analyseren en interpreteren van onderzoeksgegevens uit een brede hoeveelheid aan bronnen, zoals satellietopnames, luchtfotografie en lasermeetsystemen.

 • Adviseren over architectuurkwesties

  Advies geven over het architectonisch ontwerp op basis van kennis van zaken zoals ruimtelijke verdeling, evenwicht van de bouwelementen en de esthetiek.

 • Berekeningen van onderzoeken vergelijken

  De nauwkeurigheid van gegevens bepalen door berekeningen te vergelijken met toepasselijke normen.

 • Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren

  Het evalueren en beoordelen van het potentieel van een project, plan, voorstel of nieuw idee. Een gestandaardiseerde studie realiseren die gebaseerd is op uitgebreid onderzoek en research ter ondersteuning van het besluitvormingsproces.

 • Adviseren over landgebruik

  De beste manieren voor het gebruik van land en hulpbronnen aanbevelen. Advies verstrekken over plaatsen voor wegen, scholen, parken, enz.

 • Technische expertise leveren

  Deskundige kennis op een bepaald gebied, met name op het gebied van mechanische of wetenschappelijke onderwerpen, ter beschikking stellen aan besluitvormers, ingenieurs, technisch personeel of journalisten.

Optionele kennis en vaardigheden

onderzoeksmetingen registreren geologie onderzoeksactiviteiten documenteren regelgeving voor architectuur duurzaamheid promoten onderzoeksberekeningen uitvoeren contacten onderhouden met lokale overheden adviseren over bouwaangelegenheden gis-gegevens verzamelen geodesie bouwverordeningen landmetingen uitvoeren fotogrammetrie landmeetapparatuur bedienen grenzen vaststellen gegevens verzamelen met een gps architecten adviseren

Source: Sisyphus ODB