Beroep Planoloog

Een planoloog houdt zich wetenschappelijk bezig met het optimaal benutten van de ruimtelijke ordening. Hij of zij maakt plannen voor het beheer en de verbetering van een omgeving en zorgt ervoor dat alle gewenste en noodzakelijke functies binnen de desbetreffende ruimte een optimale plek krijgen. Daartoe onderzoekt de planoloog de functionaliteit van ruimtelijke projecten, verricht hij of zij plantoetsing op basis van het bestaande beleid en adviseert hij of zij bijvoorbeeld over benodigde vergunningen. Een planoloog zet zich in om voor het milieu en de samenleving een zo goed mogelijke keuze te maken. Planologen zijn werkzaam voor onder meer gemeenten, provinciale overheden, rijksoverheid, onderzoek- en adviesbureaus, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties.

Planoloog: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken planoloog

 • Begeleiden van de opmaak en uitvoering van ruimtelijke structuur- en uitvoeringsplannen.
 • Bepalen en advies geven over waarvoor een gebied gebruikt kan worden.
 • Het toetsen van plannen op basis van het bestaande beleid.
 • Het onderzoeken van de financiële haalbaarheid van plannen.
 • Nagaan wat de wensen en behoeften zijn van de mensen in de omgeving.
 • Onderzoeken van functionaliteit van ruimtelijke projecten op het gebied van bijvoorbeeld werk, wonen, recreatie en verkeer.
 • Verstrekken van informatie en advies op het gebied van vergunningen.
 • Analyseren en afhandelen van klachten en bezwaren. 8. Overleggen en onderhandelen met projectmedewerkers, beleidsmedewerkers en andere betrokken personen en partijen.

Gerelateerde beroepen techniek

 • Arbo ingenieur (wo)
 • Baggerspecialist
 • Constructeur
 • Elektrotechnisch ingenieur
 • Hoofd afdeling engineering
 • Hoofd afdeling installatie, reparatie
 • Hoofd afdeling technische dienst
 • Ingenieur (wo), anders
 • Ingenieur autotechniek (wo)
 • Ingenieur chemie, chemische technologie (wo)
 • Ingenieur hydraulica (wo)
 • Ingenieur industrieel ontwerp (wo)
 • Ingenieur Installatietechniek
 • Ingenieur logistieke processen (wo)
 • Ingenieur lucht- en ruimtevaarttechnologie (wo)
 • Ingenieur maritieme techniek (wo)
 • Ingenieur materiaalkunde (wo)
 • Ingenieur meet- en regeltechniek (wo)
 • Ingenieur milieutechnologie (wo)
 • Ingenieur technische bedrijfskunde
 • Ingenieur vliegtuigtechnologie (wo)
 • Ingenieur warmte en koude techniek (wo)
 • Ingenieur weg- en waterbouwkunde (wo)
 • Octrooigemachtigde
 • Wachtwerktuigbouwkundig technicus

Source: Sisyphus ODB