Beroep podoloog

Podiatrists zijn specialisten op het gebied van voetfysiologie en pathologie vanuit een structureel en functioneel oogpunt. Zij beoordelen, diagnosticeren en behandelen lichamelijke, sportieve verwondingen, revalidatie, medische en chirurgische problemen van de voet en de onderste ledematen in hun klinische praktijk. Podiatrists zijn actief buiten de klinische omgeving in onderzoek, medisch-juridische en forensische activiteiten. Podiatrists handelen binnen het kader van hun opleiding, ervaring en regelgevende autoriteit van hun lidstaat.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Sterilisatietechnieken

  De methoden en technieken die worden gebruikt om micro-organismen zoals virussen en bacteriën die medische instrumenten kunnen verontreinigen, of ander materiaal in een gezondheidszorginstelling, te vernietigen of te verwijderen.

 • Gezondheidszorg

  De structuur en functie van de gezondheidsdiensten.

 • Gedragstherapie

  De kenmerken en grondslagen van gedragstherapie, die zich richt op het veranderen van ‘ongewenst of negatief gedrag van patiënten’. De gedragstherapie bestudeert het bestaande gedrag en de wijze waarop dit gedrag kan worden afgeleerd.

 • Histologie

  De microscopische analyse van cellen en weefsels.

 • Alternatieven voor orthopedische behandeling

  Passende en beschikbare niet-operatieve en operatieve behandelingsalternatieven voor veel voorkomende orthopedische aandoeningen en letsels, de voordelen en beperkingen van elk type behandeling alsmede mogelijke bijwerkingen of complicaties van de behandeling.

 • Voetproblemen

  Aandoeningen en afwijkingen die van invloed zijn op de gezondheid en het welzijn van de voeten, zoals schimmelinfecties, ingegroeide nagels, wratten, onwelriekende voeten, platvoeten en hallux valgus.

 • Dermatologie

  Dermatologie is een medisch specialisme dat wordt vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Anatomie van de mens

  De dynamische relatie van de structuur en functie van de mens, het bewegingsapparaat, cardiovasculaire systeem, ademhalingssysteem, verteringssysteem, endocrien systeem, urinewegstelsel, voortplantingsstelsel, integumentum en zenuwstelsel, normale en abnormale anatomie en fysiologie gedurende een leven.

 • Chiropodie

  Medische praktijk die zich richt op stoornissen van de voet.

 • Kinetiek

  De studie van beweging en zijn oorzaken.

 • Orthopedische aandoeningen

  De fysiologie, pathofysiologie, pathologie en natuurgeschiedenis van veel voorkomende orthopedische aandoeningen en letsels.

 • Farmacologie

  Farmacologie staat als medisch specialisme vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Immunologie

  Immunologie is een medisch specialisme zoals vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Menselijke fysiologie

  De tak van wetenschap die de menselijke organen en hun wisselwerkingen en mechanismen onderzoeken.

 • Biomechanica

  Het gebruik van mechanische middelen om de functie en structuur van biologische organismen te begrijpen.

Vaardigheden

 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen

  Tijdens een behandeling collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen en het vertrouwen en de medewerking van de zorggebruikers stimuleren en winnen.

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

  De regionale en nationale wetgeving die relevant is voor het werk naleven en in de praktijk toepassen.

 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven

  Kwaliteitsnormen toepassen op het gebied van risicobeheer, veiligheidsprocedures, feedback van patiënten, screening en medische hulpmiddelen in de dagelijkse praktijk, zoals erkend door de nationale beroepsverenigingen en -autoriteiten.

 • Podiatrisch consult uitvoeren

  De conditie van de voeten van de patiënt beoordelen door zijn/haar teennagels te knippen, eelt te verwijderen en te controleren op likdoorns, eelt en wratten en een diagnose te stellen.

 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden

  Verantwoordelijkheid aanvaarden voor de eigen professionele activiteiten en de grenzen van de eigen praktijk en competenties erkennen.

 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van de gezondheidszorg

  Ervoor zorgen dat gebruikers in de gezondheidszorg professioneel, effectief en veilig worden behandeld, waarbij de technieken en procedures worden aangepast aan de behoeften, capaciteiten of de heersende omstandigheden van de persoon.

 • Klinische richtlijnen volgen

  De overeengekomen protocollen en richtlijnen volgen voor de ondersteuning van de zorgpraktijk en die worden verstrekt door zorginstellingen, beroepsverenigingen of autoriteiten en wetenschappelijke organisaties.

 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen

  Een professionele en op feitenmateriaal gebaseerde beoordeling verrichten, doelen stellen, interventies uitvoeren en cliënten evalueren, rekening houdend met de ontwikkelings- en contextuele geschiedenis van de cliënten, binnen het eigen werkgebied.

 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren

  Accurate klantenbestanden bijhouden die ook voldoen aan juridische en professionele normen en ethische verplichtingen om het beheer van de cliënten te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat de gegevens van alle cliënten (met inbegrip van mondeling, schriftelijk en elektronisch) vertrouwelijk worden behandeld.

 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg

  Communiceren met cliënten en hun verzorgers, met toestemming van de patiënt, om hen op de hoogte te houden van de voortgang van de cliënten en patiënten en de vertrouwelijkheid te waarborgen.

 • Voetgezondheid promoten

  Informatie en richtlijnen verstrekken over de middelen om de voeten gezond te houden door passend schoeisel te dragen of door het vermijden van ongezonde praktijken zoals schimmelinfecties.

 • Medische apparaten onderhouden

  Ervoor zorgen dat alle medische apparaten en apparaten op de juiste wijze worden opgeslagen en onderhouden, zodat ze hun functionaliteit en uiterlijk behouden.

 • Orthopedische hulpmiddelen aanbevelen

  Aanbevelingen doen aan patiënten om op maat gemaakte inlegzolen, vulling en steunzolen te gebruiken om voetpijn te verlichten.

Optionele kennis en vaardigheden

gebruikers van gezondheidszorg doorverwijzen kindergeneeskunde zorgen voor gepaste administratie van afspraken vreemde talen gebruiken bij zorg reumatologie massagetherapie toepassen factureringsgegevens van gebruikers van gezondheidszorg registreren anesthesiologie werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg medische verzekeringsclaims verwerken advies over schoeisel geven aan patiënten voetorthesen ontwikkelen podiatrische chirurgie sport- en bewegingsgeneeskunde orthotiek hydrotherapie

Source: Sisyphus ODB