Beroep Politicoloog

Een politicoloog voert wetenschappelijke onderzoeken uit op het gebied van democratische, autoritaire en totalitaire politieke stelsels. Hij/zij ontwikkelt en verbetert methodes, concepten of theorieën bijv. door een analyse van het functioneren en de inhoud van politieke instellingen. Een politicoloog past zijn/haar wetenschappelijke kennis praktisch toe in het advies bij het opstellen van beleid. Een politicoloog gebruikt verschillende onderzoeksmethoden en technieken om de onderzoeken uit te voeren. Hij bestudeert en interpreteert vakliteratuur, voert opiniepeilingen uit en/of bestudeert politieke verschijnselen in de maatschappij. De bevindingen van het wetenschappelijk onderzoek beschrijft hij/zij in wetenschappelijke artikelen en rapporten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken politicoloog

 • Ontwikkelen en verbeteren van methodes, concepten en theorieën in de politicologie.
 • Praktisch toepassen van kennis over politicologie.
 • Gebruiken van verschillende wetenschappelijke onderzoeksmethodes en technieken.
 • Bestuderen en interpreteren van vakliteratuur en/of politieke verschijnselen in de maatschappij.
 • Publiceren en presenteren van (wetenschappelijke) artikelen en rapporten.
 • Inzetten van onderzoeksassistenten om het onderzoek uit te voeren.

Gerelateerde beroepen nationale overheidsdienst

 • Adviseur administratieve organisatie
 • Beleidsadviseur
 • Bestuurder publieke organisatie
 • Diplomatiek vertegenwoordiger
 • Hogere overheidsfunctionaris
 • Inspecteur staatseigendommen
 • Juridisch beleidsambtenaar, anders
 • Lid Tweede of Eerste Kamer, wetgever
 • Overheidsfunctionaris belastingen of accijnzen
 • Overheidsfunctionaris vergunningen

Source: Sisyphus ODB