Beroep politiek journalist

Politiek journalisten onderzoeken en schrijven artikels over politiek en politici voor kranten, tijdschriften, televisie en andere media. Zij nemen interviews af en wonen evenementen bij.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Schrijftechnieken

  De verschillende technieken om een verhaal te schrijven, zoals de beschrijvende, overtuigende, eerste persoon enzovoort.

 • Spelling

  De regels inzake de wijze waarop woorden worden gespeld.

 • Wetgeving inzake auteursrecht

  Wetgeving die de bescherming van de rechten van de oorspronkelijke auteurs op hun werk beschrijft, en die de wijze beschrijft waarop anderen gebruik kunnen maken van deze werken.

 • Redactionele normen

  Richtsnoeren voor het omgaan met, en het brengen van nieuws over privacy, kinderen en de dood op basis van onpartijdigheid en andere normen.

 • Gesprekstechnieken

  Technieken om mensen informatie te laten verstrekken door hen op de juiste manier de juiste vragen te stellen en hen op hun gemak te stellen.

 • Politieke wetenschappen

  Bestuursvormen, methodieken voor analyse van politieke activiteiten en gedrag, en theorie en praktijk van de beïnvloeding van mensen en het verkrijgen van bestuursinvloed.

 • Retoriek

  De kunst van betogen dat gericht is op het verbeteren van het vermogen van schrijvers en sprekers om hun publiek op de hoogte te stellen, over te halen of te motiveren.

 • Politieke partijen

  De ideeën en beginselen die politieke partijen en de politici die hen vertegenwoordigen, aanhangen.

 • Grammatica

  De verzameling structurele regels betreffende de samenstelling van zinsdelen, zinnen en woorden in een bepaalde natuurlijke taal.

Vaardigheden

 • Specifieke schrijftechnieken gebruiken

  Schrijftechnieken gebruiken afhankelijk van het soort medium, het genre en het verhaal.

 • Deelnemen aan redactievergaderingen

  Deel nemen aan vergaderingen met collega-redacteurs en journalisten om mogelijke onderwerpen te bespreken en de taken en werklast te verdelen.

 • Nieuws volgen

  De actualiteit volgen in de politiek, economie, social communities, culturele sectoren, internationaal en in de sport.

 • Contacten leggen om de nieuwsstroom op peil te houden

  Contacten leggen om de nieuwsstroom op peil te houden, bijvoorbeeld politie en hulpdiensten, gemeenteraad, gemeenschapsgroepen, gezondheidstrusts, persvoorlichters van verschillende organisaties, het grote publiek, enz.

 • Personen interviewen

  Mensen interviewen in verschillende omstandigheden.

 • Ethische gedragscode van journalisten volgen

  De ethische gedragscode van journalisten volgen, bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting, recht op weerwoord en objectiviteit.

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

  Mensen in een professionele context bereiken en ontmoeten. Raakvlakken zoeken en uw contacten gebruiken in het belang van beide partijen. De mensen in uw persoonlijke professionele netwerk volgen en op de hoogte blijven van hun activiteiten.

 • Teksten evalueren naar aanleiding van feedback

  Werk bewerken en aanpassen naar aanleiding van opmerkingen van collega’s en uitgevers.

 • Onderwerpen bestuderen

  Doeltreffend onderzoek verrichten naar relevante onderwerpen om voor verschillende doelgroepen beknopte informatie te kunnen verstrekken. Het onderzoek kan betrekking hebben op boeken, tijdschriften, internet en/of mondelinge besprekingen met goed geïnformeerde personen.

 • Tegen een deadline schrijven

  Strakke deadlines plannen en respecteren, vooral voor theater-, scherm- en radioprojecten.

 • Informatiebronnen raadplegen

  Relevante informatiebronnen raadplegen om inspiratie op te doen, meer te leren over bepaalde onderwerpen en achtergrondinformatie te verkrijgen.

 • Op de hoogte blijven van sociale media

  Rekening houden met de trends en mensen op sociale media zoals Facebook, Twitter en Instagram.

 • Grammatica- en spellingsregels toepassen

  De regels voor spelling en grammatica toepassen en ervoor zorgen dat er consistentie is in de teksten.

Optionele kennis en vaardigheden

online nieuwsinhoud creëren eigen teksten promoten nieuwe ontwikkelingen in het buitenland observeren opgenomen geluid bewerken krantenkoppen schrijven geschreven inhoud aanbieden audiobewerkingssoftware kieswet telefonisch communiceren negatieven bewerken video's bewerken literatuuradministratie beheren desktoppublishingtechnieken toepassen beeldbewerking uitvoeren desktoppublishing politieke campagnevoering vragen stellen op evenementen toezicht houden op politieke conflicten mediawet artikelen lezen tekst proeflezen ict-softwarespecificaties onderschriften schrijven digitale bewegende beelden bewerken aanpassen aan veranderende situaties uitspraaktechnieken foto's bewerken persoonlijke financiën beheren instructies van de regisseur ter plaatse volgen presenteren tijdens live-uitzendingen juistheid van informatie controleren zich aanpassen aan het type media multimediasystemen vraaggesprekken documenteren

Source: Sisyphus ODB