Beroep polygrafist

Polygrafisten bereiden personen voor op het afleggen van een leugendetectortest, nemen de leugendetectortest af en interpreteren de resultaten. Zij letten goed op details en gebruiken verschillende instrumenten om te monitoren hoe de ademhaling, de zweetklieren en het cardiovasculaire systeem reageren op vragen die tijdens de test worden gesteld. Polygrafisten schrijven rapporten op basis van de resultaten en kunnen getuigen in de rechtszaal.

Polygrafist: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Psychofysiologie

  De studie waarin het verband tussen de geest en het lichaam wordt onderzocht. Met andere woorden, deze studie onderzoekt fysieke antwoorden op gedachten en emoties.

 • Forensische informatie

  De procedures en methoden voor het verzamelen en analyseren van forensische inlichtingen en gegevens voor onderzoeksdoeleinden.

Vaardigheden

 • Vertrouwelijkheid in acht nemen

  Zich houden aan de reeks voorschriften voor de geheimhouding van informatie, behalve aan een andere gemachtigde persoon.

 • Testen beheren

  De ontwikkeling, het beheer en de evaluatie van een specifieke reeks tests die relevant zijn voor uw activiteiten of de personen die de tests moeten afronden.

 • Juridisch bewijs analyseren

  Bewijsmateriaal analyseren, zoals bewijsmateriaal in strafzaken, juridische documentatie over een zaak of andere documentatie die als bewijsmateriaal kan worden beschouwd, om een duidelijk beeld te krijgen van de zaak en tot een oplossing te komen.

 • Menselijk gedrag observeren

  Gedetailleerde aantekeningen maken over hoe mensen interageren en reageren op elkaar, objecten, concepten, ideeën, overtuigingen en systemen om patronen en trends aan het licht te brengen.

 • Forensische technologie gebruiken

  Gespecialiseerde instrumenten voor forensisch onderzoek gebruiken.

 • Zelfvertrouwen tonen

  Mate van volwassenheid laten zien door het volledig begrijpen van de eigen kwaliteiten en vaardigheden die in verschillende situaties als bron van vertrouwen kunnen dienen.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Professionele administratie bijhouden

  Documenten van de professionele administratie bewaren en de administratie van de klant bijhouden, formulieren of logboeken invullen en documenten opstellen over bedrijfgerelateerde zaken.

 • Voldoen aan wettelijke bepalingen

  Ervoor zorgen dat u naar behoren wordt geïnformeerd over de wet- en regelgeving die van toepassing is op een specifieke activiteit en zich houdt aan zijn regels, beleid en wetgeving.

 • Vraaggesprekken documenteren

  Antwoorden en informatie registreren, neerschrijven en vastleggen die tijdens interviews worden verzameld voor verwerking en analyse, gebruikmakend van stenografie- of technische apparatuur.

 • Analyseresultaten rapporteren

  Onderzoeksdocumenten opstellen of presentaties geven om de resultaten van een uitgevoerd onderzoeks- en analyseproject te rapporteren, met vermelding van de analyseprocedures en -methoden die tot de resultaten hebben geleid, alsmede mogelijke interpretaties van de resultaten.

 • Persoonlijkheid beoordelen

  Beoordeel hoe een bepaalde persoon mondeling of fysiek, in een specifieke situatie of in een specifieke situatie, zal reageren.

 • Onderzoeksinterviews uitvoeren

  Gebruik maken van professioneel onderzoek en interviewmethoden en -technieken om relevante gegevens, feiten of informatie te verzamelen, om nieuwe inzichten te verkrijgen en de boodschap van de ondervraagde volledig te begrijpen.

Optionele kennis en vaardigheden

helpen bij politieonderzoek omgaan met agressief gedrag menselijke fysiologie criminele profielen opstellen strafrecht mensenrechten promoten bewijsmateriaal verstrekken getuigen tijdens een hoorzitting personen ondervragen onderzoeksmethoden gesprekstechnieken criminologie mensen profileren psychologie

Source: Sisyphus ODB