Beroep poppenontwerper

Poppenontwerpers ontwerpen en creëren poppen en manipuleerbare voorwerpen voor uitvoerende kunstenaars. Hun werk is gebaseerd op onderzoek en artistieke visie. Hun ontwerp wordt beïnvloed door en is van invloed op andere ontwerpen en moet in overeenstemming zijn met deze ontwerpen en de algemene artistieke visie. Daarom werken de ontwerpers nauw samen met artistiek directeuren, operators en het artistiek team. Poppenontwerpers maken poppen en manipuleerbare voorwerpen van verschillende materialen, en kunnen er robotische elementen in verwerken. Poppenontwerpers werken soms ook als autonome kunstenaars, die hun werk buiten het kader van een voorstelling creëren.  

Poppenontwerper: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Mediabronnen bestuderen

  Bestuderen van verschillende mediabronnen zoals uitzendingen, gedrukte media en online media om inspiratie op te doen voor de ontwikkeling van creatieve concepten.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Ontwerpresultaten tijdens repetities bijwerken

  Bijwerken van de resultaten van het ontwerp op basis van de waarneming van het zichtbare beeld tijdens de repetities, met name wanneer de verschillende modellen en de actie zijn geïntegreerd.

 • Partituren analyseren

  De partituren, vorm, thema's en structuur van een muziekstuk analyseren.

 • Ontwikkelingen in technologie die gebruikt wordt in het ontwerp opvolgen

  Recente ontwikkelingen op het gebied van technologie en materialen die in de sector van de podiumkunsten en events worden gebruikt in kaart te brengen en onderzoeken, teneinde een actuele technische achtergrond voor het persoonlijke ontwerp van het werk te creëren.

 • Haalbaarheid controleren

  Een artistiek plan interpreteren en nagaan of het beschreven ontwerp kan worden uitgevoerd.

 • Artistiek concept analyseren gebaseerd op acties op het podium

  Analyseren van het artistieke concept, de vorm en de structuur van een live-prestatie op basis van waarnemingen tijdens repetities of improvisatie. Een gestructureerde basis creëren voor het ontwerpproces van een specifieke productie.

 • Gedetailleerde ontwerpvoorstellen indienen

  Gedetailleerde ontwerpvoorstellen voor een specifieke productie opstellen en presenteren voor een gemengde groep mensen, waaronder technisch, artistiek en leidinggevend personeel.

 • Scenario analyseren

  Een script analyseren door de dramaturgie, de vorm, de thema’s en de structuur van een script te onderzoeken. Zo nodig onderzoek verrichten.

 • Poppenkleding naaien

  Kleding voor poppen met de hand of machine naaien.

 • Personeel coachen om een voorstelling te leiden

  Instructies geven aan alle teamleden over de wijze waarop zij de voorstelling moeten uitvoeren.

 • Communicatieapparatuur gebruiken

  Het opzetten, testen en bedienen van verschillende soorten communicatieapparatuur zoals transmissieapparatuur, digitale netwerkapparatuur of telecommunicatieapparatuur.

 • Bestaande ontwerpen aanpassen aan gewijzigde omstandigheden

  Een bestaand ontwerp aanpassen aan gewijzigde omstandigheden en ervoor zorgen dat de artistieke kwaliteit van het oorspronkelijke ontwerp weerspiegeld wordt in het eindresultaat.

 • Poppen maken

  Handpoppen, marionetten, staaf- of schaduwpoppen maken van materialen zoals hout, papier-maché, piepschuim, draad, metaal en rubber, met gebruik van hand- of elektrisch gereedschap.

 • Artistieke concepten omzetten in technische ontwerpen

  Samenwerken met het artistieke team om de overgang van de creatieve visie en de artistieke concepten naar een technisch ontwerp te vergemakkelijken.

 • Sociologische tendensen observeren

  Sociologische trends en bewegingen in de samenleving identificeren en onderzoeken.

 • Nieuwe ideeën onderzoeken

  Grondig onderzoek naar informatie om nieuwe ideeën en concepten te ontwikkelen om een specifieke productie te ontwerpen.

 • Artistieke concepten begrijpen

  De toelichting of demonstratie van artistieke concepten, oorsprong en processen van een artiest interpreteren en ernaar streven om zijn/haar visie te delen.

 • Artistieke kwaliteit van een voorstelling beschermen

  De show observeren, anticiperen en reageren op eventuele technische problemen, zorgen voor een optimale artistieke kwaliteit.

 • Scenografie analyseren

  De selectie en verdeling van materiële elementen op het podium analyseren.

 • Verbeteringen voorstellen voor artistieke producties

  Beoordelen van eerdere artistieke activiteiten met het oog op het verbeteren van toekomstige projecten.

 • Communiceren tijdens de voorstelling

  Efficiënte communicatie tijdens live-uitvoeringen, anticiperen op een eventuele storing.

 • Zich aanpassen aan creatieve eisen van artiesten

  Werk met kunstenaars, met als doel de creatieve visie te begrijpen en zich daaraan aan te passen. Ten volle gebruik maken van uw talenten en vaardigheden om het best mogelijke resultaat te bereiken.

 • Referentiemateriaal voor kunstwerken verzamelen

  Monsters verzamelen van de materialen die u denkt te gebruiken in het creatieproces, vooral als het gewenste kunstwerk de tussenkomst van gekwalificeerde werknemers of specifieke productieprocessen vereist.

 • Ontwerpconcepten ontwikkelen

  Informatie zoeken om nieuwe ideeën en concepten voor het ontwerp van een specifieke productie te ontwikkelen. Scripts lezen en regisseurs en andere productiemedewerkers raadplegen om ontwerpconcepten te ontwikkelen en producties te plannen.

 • In samenwerking ontwerpideeën ontwikkelen

  Ontwerpideeën delen en ontwikkelen met het artistieke team. Zelfstandig en met anderen nieuwe ideeën conceptualiseren. Uw idee presenteren, feedback krijgen en hier rekening mee houden. Ervoor zorgen dat het ontwerp past bij het werk van andere ontwerpers.

 • Marionetten ontwerpen

  Ontwerpen en bouwen van marionetten en bewegingscontrolemechanismen, gebaseerd op schetsen en/of scripts, voor artistieke en entertainmentdoeleinden.

 • Kwaliteitscontrole van een ontwerp uitvoeren tijdens een voorstellingenreeks

  Controleren en waarborgen van de kwaliteit van de resultaten van het ontwerp tijdens een reeks voorstellingen.

Optionele kennis en vaardigheden

artistieke producties beschrijven middelen voor artistieke producties organiseren budget bijwerken wetgeving inzake auteursrecht veilig met machines werken persoonlijke administratie bijhouden behoefte aan technische middelen analyseren arbeidswetgeving eigen werkwijze documenteren documentatie leveren persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken team leiden werken met aandacht voor de eigen veiligheid

Source: Sisyphus ODB