Beroep poppenspeler

Poppenspelers geven voorstellingen door poppen zoals handpoppen of marionetten te bewegen. Hun voorstelling is gebaseerd op een script en de bewegingen van de poppen moeten synchroon met de spraak en muziek worden uitgevoerd. Poppenspelers kunnen hun eigen scripts schrijven en hun eigen poppen ontwerpen en maken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Vaardigheden

 • Relaties tussen personages bestuderen

  Bestuderen van tekens in scripts en hun onderlinge relaties.

 • Voordragen

  Voor een publiek spreken gebruik makend van het juiste ritme en de juiste vocale techniek. Ervoor zorgen dat de articulatie en stemvorming geschikt zijn voor het karakter of de tekst. Ervoor zorgen dat u gehoord wordt zonder dat uw gezondheid in gevaar komt: vermoeidheid, overbelaste stembanden, ademhalings- en stemproblemen voorkomen.

 • Omgaan met plankenkoorts

  Omgaan met omstandigheden die plankenkoorts veroorzaken, zoals tijdslimieten, het publiek en stress.

 • Tekst onthouden

  Onthouden van uw rol in een uitvoering of uitzending, of het nu gaat om tekst, beweging of muziek.

 • Omgaan met publiek

  De artistieke waarden van de kunstvorm(en) overbrengen. Reageren op de reacties van uw publiek en hen daarbij betrekken.

 • Voorstellingsconcepten in het creatieve proces interpreteren

  Een rol leren en onderzoeken, in persoonlijk en collectief onderzoek en repetitie, een concrete uitvoering creëren van het concept, met inachtneming van het begrip "show".

 • Aanpassen aan verschillende rollen

  Aanpassen aan verschillende rollen in een toneelstuk, met betrekking tot de stijlen, de manier van toneelspelen en de esthetiek.

 • Poppen manipuleren

  Het manipuleren van poppen door het gebruik van strings, staven, draden, elektronica of rechtstreeks door zijn of haar eigen handen in de pop te steken of deze extern vast te houden, om de illusie van leven te wekken.

 • Het publiek emotioneel betrekken

  Scheppen van een emotionele band met het publiek door uw optreden. Het publiek betrekken met verdriet, humor, woede, een andere emotie, of een combinatie daarvan en het publiek uw ervaring laten delen.

 • Live optreden

  Optreden voor live publiek.

 • Poppenvoorstellingen maken

  Voorstellingen met poppen maken.

 • Feedback op artistieke prestaties aanvaarden

  Aanvaarden van feedback, voorgestelde discussies en verkenningsmogelijkheden over de nauwkeurigheid van bewegingen, ritme, muzikaliteit, nauwkeurigheid van de uitvoering, interactie met collega’s en podiumelementen, gebieden die verbetering vereisen. Rekening houden met feedback om het potentieel als artiest te ontwikkelen. Kennis nemen van de instructies van choreografen/repetiteur/dansmaster, de instructies van andere medewerkers (dramaturg, collega-artiesten/-dansers, musici, enz.) om op eenzelfde lijn met het leidend team te staan.

Optionele kennis en vaardigheden

dansbewegingen inoefenen artistieke projecten beheren zingen in een internationale omgeving werken solo muziek spelen optreden voor een jong publiek samenwerken met technisch personeel in artistieke producties artistieke carrière beheren intercultureel bewustzijn tonen muziekinstrumenten bespelen muziek spelen in een ensemble werken met gemeenschappen marionetten ontwerpen deelnemen aan artistieke bemiddelingsactiviteiten poppen maken

Source: Sisyphus ODB