Beroep postproductieverantwoordelijke

Postproductieverantwoordelijken houden toezicht op het hele postproductieproces. Zij werken samen met de muziekeditor en de editor film en video. Postproductieverantwoordelijken helpen bij het plannen van de productieworkflow om ervoor te zorgen dat de postproductiefase wordt opgenomen en begroot. Zij zorgen ervoor dat het eindproduct wordt geleverd en gedistribueerd.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Boekhoudkundige technieken

  De technieken voor het registreren en samenvatten van zakelijke en financiële transacties en het analyseren, verifiëren en rapporteren van de resultaten.

 • Filmproductieproces

  De verschillende ontwikkelingsstadia bij het maken van een film, waaronder het schrijven van scenario’s, de financiering, de opnames, de montage en de distributie.

Vaardigheden

 • Productiekosten volgen

  De kosten van elke dienst tijdens elke productiefase controleren om ervoor te zorgen dat deze binnen de begroting vallen.

 • Werken met het video- en filmproductieteam

  Met de cast en crewleden werken om vereisten en budgetten vast te stellen.

 • Overleggen met de producer

  Met een filmproducent overleggen over vereisten, deadlines, budget en andere specificaties.

 • Productieschema's controleren

  De dagelijkse en langetermijnplanningen voor repetitie, training, voorstellingen, seizoen, tournee, enz. controleren, rekening houdend met het tijdschema van het project en met alle voorbereidingen die nodig zijn voor de productie.

 • Werken met het filmmontageteam

  Samenwerken met het filmmontageteam tijdens de post-productie. Ervoor zorgen dat het eindproduct voldoet aan de specificaties en de creatieve visie.

 • Toezicht houden op werkzaamheden

  Leiden van en toezicht houden op de dagelijkse activiteiten van ondergeschikt personeel.

 • Overleggen met de regisseur van een productie

  Met de regisseur, de producer en de klanten overleg plegen tijdens het productie- en het post-productieproces.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Scripts lezen

  Een playbook of filmscript lezen, niet alleen als literatuur, maar om acties, emotionele toestanden, ontwikkeling van karakters, situaties, verschillende sets en locaties, enz. te onderkennen.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Werken met het preproductieteam

  Met het pre-productieteam overleggen over verwachtingen, vereisten, budget, enz.

Optionele kennis en vaardigheden

fotografie toezicht houden op het video- en filmmontageteam postproductieteam aanwerven productiekosten berekenen rekeningen beheren begrip hebben voor budgettaire beperkingen

Source: Sisyphus ODB