Beroep precisie-ingenieur

Precisie-ingenieurs ontwerpen processen, machines, leidingen en andere apparatuur die uitzonderlijk lage technische toleranties hebben, herhaalbaar zijn en stabiel blijven. Zij zorgen ervoor dat prototypes worden gebouwd en getest en dat de ontwerpen voldoen aan systeemspecificaties en operationele vereisten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Fijnmechanica

  Precisie- of fijnmechanica is een vakgebied binnen de werktuigbouw dat zich richt op het ontwerpen en ontwikkelen van kleinere precisiemachines.

 • Projectbeheer

  Inzicht in het projectbeheer en de activiteiten die dit gebied omvatten. Kennis van de variabelen van projectbeheer, zoals tijd, middelen, vereisten, termijnen en het reageren op onverwachte gebeurtenissen.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Precisietechniek

  Technische discipline binnen de elektrotechniek, elektronica, software-engineering, optische techniek en werktuigbouw die zich richt op de ontwikkeling van apparatuur met zeer lage toleranties.

Vaardigheden

 • Technische projecten beheren

  Beheren van de projectmiddelen, de begroting, de termijnen, de personele middelen en de planning van het project, net als alle technische activiteiten die betrekking hebben op het project.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Technische vereisten vaststellen

  De technische eigenschappen van goederen, materialen, methoden, processen, diensten, systemen, software en functionaliteiten specificeren door de specifieke behoeften vast te stellen waaraan volgens de eisen van de klant moet worden voldaan en op deze behoeften in te spelen.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Technische voorschriften interpreteren

  De informatie die verstrekt wordt over technische omstandigheden analyseren, begrijpen en toepassen.

Optionele kennis en vaardigheden

industriële techniek technische documentatie aanleveren mechatronica machinebouw testgegevens vastleggen testgegevens analyseren cad-software gebruiken proefdraaien ontwerpbeginselen testprocedures ontwikkelen testapparatuur gebruiken elektronica prototypes ontwerpen prestatietests uitvoeren stressbestendigheid van producten analyseren elektrotechniek productcontrole beheren testapparatuur onderhouden ontwerpspecificaties opstellen geavanceerde productietechnieken toepassen gegevensbeheer van producten

Source: Sisyphus ODB