Beroep preventieadviseur

De coördinator voor noodhulp analyseert mogelijke risico’s zoals rampen en noodsituaties voor een gemeenschap of instelling en ontwikkelt een strategie om op deze risico’s te reageren. Zij geven richtsnoeren voor de reactie op een noodsituatie om de effecten te verminderen. Zij onderwijzen de partijen die risico lopen op deze richtsnoeren. Zij testen ook de responsplannen en zorgen ervoor dat de nodige uitrusting en uitrusting voorhanden is in overeenstemming met de voorschriften inzake gezondheid en veiligheid.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Onderwijzen over management inzake noodsituaties

  Het opleiden van gemeenschappen, organisaties of personen op het gebied van risicobeheer en reactie op noodsituaties, zoals het ontwikkelen en uitvoeren van strategieën voor preventie en reactie, en onderwijzen over het beleid voor noodsituaties dat specifiek is voor de risico’s die op dat gebied of die organisatie van toepassing zijn.

 • Risicoanalyses uitvoeren

  Factoren in kaart brengen en beoordelen die het succes van een project in gevaar kunnen brengen of de werking van de organisatie kunnen bedreigen. Procedures implementeren om hun impact te vermijden of minimaliseren.

 • Noodevacuatieplannen beheren

  Snel en veilig noodevacuatieplannen monitoren.

 • Advies geven over systemen voor milieurisicobeheer

  Evalueren van de eisen en adviseren over systemen voor milieurisicobeheer. Ervoor zorgen dat de klant zijn steentje bijdraagt aan het voorkomen of beperken van negatieve milieueffecten door het gebruik van technologie. Ervoor zorgen dat de vereiste licenties en vergunningen worden verkregen.

 • Veiligheidsstrategieën testen

  Testbeleid en -strategieën met betrekking tot risico- en veiligheidsbeheer en procedures zoals het testen van evacuatieplannen, veiligheidsuitrusting en het uitvoeren van oefeningen.

 • Analytisch denken

  Gedachten vormen via logica en redenering om de sterke en zwakke punten van alternatieve oplossingen, conclusies of benaderingen van problemen in kaart te brengen.

 • Advies geven over risicobeheer

  Advies verstrekken over risicobeheerbeleid en preventiestrategieën en de uitvoering daarvan, met aandacht voor de verschillende soorten risico’s voor een specifieke organisatie.

 • Noodprocedures beheren

  Snel reageren in geval van een noodsituatie en geplande in geplande spoedprocedures opstellen.

 • Schade inschatten

  Inschatten van de schade bij ongevallen of natuurrampen.

 • Advies geven over maatregelen ter verbetering van de veiligheid

  Relevante aanbevelingen doen na afloop van een onderzoek; ervoor zorgen dat aanbevelingen naar behoren worden overwogen en waar nodig worden opgevolgd.

Optionele kennis en vaardigheden

verschillende communicatiekanalen gebruiken milieuwetgeving wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne werkgerelateerde verslagen schrijven preventie van verontreiniging mensen onderrichten over brandveiligheid risico op overstromingen vaststellen operationele tactieken bij het reageren op noodsituaties brandveiligheidsinspecties uitvoeren wetgeving inzake verontreiniging eerste hulp omgaan met veterinaire noodgevallen navolging van beleid garanderen inspecties uitvoeren zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

Source: Sisyphus ODB