Beroep prijsstellingsanalist

Prijsstellingsanalisten analyseren productieprijzen, markttrends en concurrenten om de juiste prijs te bepalen, rekening houdend met merk- en marketingconcepten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Ondernemingsbeleid

  De regels die van toepassing zijn op de activiteiten van een bedrijf.

 • Dataminingmethoden

  Technieken voor datamining die worden gebruikt om de relatie tussen verschillende elementen van economie en marketing vast te stellen en te analyseren.

Vaardigheden

 • Financiële verslagen bijhouden

  Bijhouden en afronden van formele documenten die de financiële transacties van een bedrijf of project vertegenwoordigen.

 • Gegevensanalyses uitvoeren

  Gegevens en statistieken verzamelen voor test- en evaluatiedoeleinden om beweringen en patroonvoorspellingen te genereren, met als doel nuttige informatie te ontdekken in een besluitvormingsproces.

 • Prijsadvies geven

  Prijsaanbevelingen doen op basis van factoren zoals standaardkosten, promoties, vracht, verwachtingen betreffende marges en klantenrelaties.

 • Financiële analyses van prijsstrategieën uitvoeren

  Een grondige financiële analyse van een bedrijf uitvoeren; activiteiten met betrekking tot prijsbepaling en strategieën controleren.

 • Financiële zakelijke terminologie begrijpen

  De betekenis begrijpen van financiële basisbegrippen en -termen die in bedrijven en financiële instellingen of organisaties worden gebruikt.

 • Modellen van kostprijs plus winstopslag maken

  Regelmatig kosten- en prijsmodellen opstellen door rekening te houden met de kosten van materialen en supply chain, personeel en bedrijfskosten.

 • Risicoanalyses uitvoeren

  Factoren in kaart brengen en beoordelen die het succes van een project in gevaar kunnen brengen of de werking van de organisatie kunnen bedreigen. Procedures implementeren om hun impact te vermijden of minimaliseren.

 • Prijsdatabanken bijhouden

  Interne en externe databank bijhouden om ervoor te zorgen dat alle prijsgegevens permanent nauwkeurig en actueel zijn.

 • Statistische voorspellingen doen

  Een systematisch statistisch onderzoek verrichten van gegevens die representatief zijn voor in het verleden waargenomen gedrag van het systeem, waaronder waarnemingen van nuttige voorspellers buiten het systeem.

 • Prijsstellingskansen identificeren

  Prijzen aanpassen om de omzet te maximaliseren, met inbegrip van de prijsgemarkeerde pakketten, voor de merkprestaties en de ontwikkeling van het bedrijf.

 • Rapporten presenteren

  Tonen van resultaten, statistieken en conclusies op een transparante en eenvoudige manier aan een publiek.

 • Winstgevendheid beheren

  Regelmatige herziening van de verkoop- en winstcijfers.

 • Marktonderzoek uitvoeren

  Verzamelen, beoordelen en vertegenwoordigen van gegevens over de doelmarkt en klanten om strategische ontwikkeling en haalbaarheidsstudies te faciliteren. Markttrends identificeren.

 • Prijsstrategieën toepassen

  Methoden toepassen die worden gebruikt voor het bepalen van de waarde van een product, rekening houdend met marktomstandigheden, acties van concurrenten, inputkosten, enz.

 • Zorgen voor de naleving van aankoop- en contractregelgeving

  Uitvoeren en controleren van de bedrijfsactiviteiten in overeenstemming met de wettelijke contract- en aankoopwetgeving.

Optionele kennis en vaardigheden

zakenrelaties aangaan wetgeving inzake belasting over de toegevoegde waarde principes van teamwerk communicatieprincipes internationale belastingheffing op verrekenprijzen productkennis contracten beheren antidumpingwetgeving beschikken over computervaardigheden mededingingswetgeving

Source: Sisyphus ODB